U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år

Folketinget har besluttet at forlænge særloven for fordrevne fra Ukraine. Ukrainske statsborgere og andre personer med midlertidig opholdstilladelse efter loven kan dermed fortsat bo og arbejde i Danmark frem til marts 2025

Skrevet af

Sara Baldus

Milad Safi

Efter krigen i Ukraine brød ud den 24. februar 2022, vedtog Folketinget en særlov, der gav ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse under lempeligere betingelser end udlændingelovens almindelige regler. Særloven blev vedtaget parallelt med, at fordrevne fra Ukraine fik midlertidig beskyttelse i en række lande under EU-regler.

Særloven skulle i første omgang gælde til den 17. marts 2024. Da krigen desværre er fortsat, har Folketinget nu valgt at gøre brug af muligheden for at forlænge loven, så den nu gælder frem til 17. marts 2025. Den midlertidige beskyttelse i øvrige EU-lande er i øvrigt forlænget tilsvarende.

Udlændinge med opholdstilladelse efter særloven vil fortsat være fritaget for udlændingelovens krav om arbejdstilladelse, så længe opholdstilladelsen gælder. Når opholdstilladelser efter særloven udløber, kan udlændinge herefter indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse på andet grundlag efter udlændingelovens regler, herunder arbejdsmarkedstilknytningsordningen.

Vores nyhed fra marts 2022 med flere detaljer om reglerne for opholdstilladelse efter særloven kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.