U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

30.08.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Christian K. Clasen
Managing partner

Tillidsbaserede tilkald

En tillidsbaseret tilkaldeordning gav ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at en varmemester havde snydt med antallet af tilkald og dermed kunne opsiges fra sin stilling.

Normalvis vil der i lov, overenskomst eller ansættelseskontrakt være krav om rimelighed i det tilfælde, hvor en arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder begrundet i medarbejderens egne forhold. I denne sag skulle et afskedigelsesnævn tage stilling til, hvorvidt uregelmæssigheder i antallet af registrerede tilkald var en rimelig grund til at opsige en varmemester.  

Sagen handlede om en varmemester, der var ansat på et plejehjem. I akutte situationer var det muligt for personalet at tilkalde varmemesteren uden for normal arbejdstid på hans private mobiltelefon. Varmemesteren indberettede hver måned antallet af udførte tilkald uden for arbejdstiden til sin områdeleder. Der forelå ikke instrukser om, hvordan tilkald i øvrigt skulle registreres eller dokumenteres.

Plejehjemmets ledelse var af den opfattelse, at varmemesteren havde foretaget indberetninger om tilkald uden for almindelig arbejdstid, som ikke havde fundet sted. Dette skyldes, at varmemesteren på tidspunktet for nogle af disse tilkald var sygemeldt, afspadserede eller havde ferie, og der var ikke dokumentation for, at tilkaldene rent faktisk havde fundet sted. Varmemesteren blev dermed opsagt.

Varmemesteren mente ikke, at han havde snydt med antallet af registrerede tilkald. Tilkaldene var ikke registreret i dørlogningssystemet eller på hans arbejdstelefon, fordi det ikke havde været nødvendigt at låse sig ind på plejehjemmet for at udføre tilkaldeopgaverne, og fordi tilkald uden for arbejdstiden skete til hans private mobiltelefon.

Manglende kontrol af tilkald
Opmanden fandt, at opsigelsen ikke var rimeligt begrundet, da plejehjemmet blandt andet ikke havde instrueret varmemesteren i, hvordan tilkaldene skulle registreres, eller havde fastsat nærmere regler for tilkald under ferie, afspadsering eller sygdom.

Der var heller ikke etableret en procedure for, hvordan dokumentation for disse tilkald skulle sikres. Tilkaldeordningen byggede dermed på et tillidsbaseret system, som opmanden ikke fandt, gav tilstrækkeligt bevis for, at varmemesteren ikke var mødt ind til de tilkald, som han havde registreret.

Til trods for at det er usædvanligt at møde på arbejde under ferie, afspadsering eller sygdom, og at nogle af udkaldene ikke var registreret i dørlogningssystemet, kunne det ikke fra plejehjemmets side tages til indtægt for, at det dermed var usandsynligt, at varmemesteren var mødt til de registrerede tilkald.

Varmemesteren blev tildelt en godtgørelse på 4 måneders løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er konkret begrundet, men at en opsigelse begrundet i en medarbejders uregelmæssige registreringer af tilkald vil kunne anses for rimelig, hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis, og
  • at afgørelsen understreger vigtigheden af, at man som arbejdsgiver bør sikre kontrol med, at registrering af tilkaldevagter kan dokumenteres, og at medarbejderne i øvrigt instrueres i, hvordan registrering af sådanne tilkald nærmere skal foregå.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.