U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

29.03.2023 | Ansættelsesret

Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

Nye regler om gennemsigtige ansættelsesvilkår – lovforslag fremsat

Forslag til en ny ansættelsesbevislov, som implementerer direktivet om gennemsigtige ansættelsesvilkår, er netop fremsat i folketinget. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

I 2019 blev direktivet om gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår vedtaget. Direktivet skulle være implementeret senest den 1. august 2022, men i foråret 2022 meddelte beskæftigelsesministeren, at implementeringen ville blive forsinket. Udkast til forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår blev sendt i høring i august 2022, men på grund af folketingsvalget blev behandlingen af lovforslaget udskudt yderligere.

Nu er et lovforslag så fremsat for folketinget med forslag om, at de nye regler træder i kraft om ca. 3 måneder, den 1. juli 2023.

Loven skal erstatte den nuværende ansættelsesbevislov, som bygger på et direktiv fra 1991. Blandt de væsentligste ændringer – i forhold til den nuværende ansættelsesbevislov – kan nævnes, at der med lovforslaget lægges op til, at loven skal finde anvendelse på alle lønmodtagere i ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge, eller hvor arbejdstiden er uforudsigelig. Det foreslås endvidere, at de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives senest 7 kalenderdage efter, at ansættelsen er påbegyndt.

Derudover indeholder lovforslaget regler om en række materielle rettigheder i ansættelsesholdet, herunder adgang til bibeskæftigelse, hvor udgangspunktet vil være, at medarbejderen har ret til bibeskæftigelse, medmindre det vil være muligt at begrænse adgangen til bibeskæftigelse efter en konkret vurdering og baseret på et eller flere hensyn, der giver mulighed for at fastsætte begrænsninger. Derudover indeholder lovforslaget bl.a. regler om vilkår ved obligatorisk uddannelse samt en række regler, der har til formål at gøre arbejdsmønstre mere forudsigelige for medarbejdere med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

I forhold til overgangen fra de eksisterende regler til de nye foreslås det, at oplysningspligten skal gælde for alle nyansættelser efter lovens ikrafttrædelse, hvorimod eksisterende medarbejdere har krav på at modtage supplerende oplysninger, hvis de beder om det. De materielle regler om visse ansættelsesvilkår – fx om bibeskæftigelse – vil derimod gælde for alle medarbejdere, fra loven træder i kraft.

Der er tale om relativt omfattende regelændringer, der omfatter praktisk talt alle medarbejdere. For mange kan der derfor være god grund til allerede nu at begynde at tage stilling til, hvad der skal til, for at man som arbejdsgiver vil kunne leve op til de nye regler. Det kan fx være opdatering af politikker, medarbejderhåndbøger mv. eller udarbejdelse af tillæg til ansættelseskontrakter.

Norrbom Vinding afholder et webinar, hvor vi går mere i dybden med de nye regler og deres praktiske konsekvenser onsdag den 3. maj 2023 kl. 13.00. Invitationen kan ses her

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.