U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

27.10.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Christian K. Clasen
Managing partner

Nye regler om gennemsigtige ansættelsesvilkår er udsat – igen

Beskæftigelsesministeriet meddelte (umiddelbart før valgudskrivelsen), at den forventede ikrafttrædelse af lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår udsættes igen. Reglerne forventes nu at træde i kraft den 1. juli 2023.

Direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår blev vedtaget i 2019, og medlemsstaterne fik frist for implementering til august 2022. I foråret stod det klart, at implementeringsfristen ikke ville kunne overholdes i Danmark, og Beskæftigelsesministeriet meldte ud, af de nye regler forventeligt ville træde i kraft den 1. januar 2023. Men umiddelbart før udskrivelsen af valg til Folketinget meddelte Beskæftigelsesministeriet Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at reglernes ikrafttrædelsesdato udskydes på ny – på anmodning fra arbejdsmarkedets parter – fra den 1. januar 2023 til den 1. juli 2023.

Baggrunden for anmodningen er, at det dermed bliver muligt at tilpasse overenskomsterne på det private område i overensstemmelse med lovforslaget og direktivet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2023, og at virksomhederne får tid til at indrette sig på de nye regler, så de kan leve op til de nye forpligtelser.

Norrbom Vinding følger naturligvis lovforslagets behandling. Vi afholder desuden et webinar om udvalgte problemstillinger relateret til de nye regler den 16. november 2022, som du kan læse mere om her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.