U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

10.01.2023 | Ansættelsesret

Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

Ny beløbsgrænse og opdaterede positivlister fra 1. januar 2023

Kravet til lønnen ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse under beløbsordningen er fra 1. januar 2023 reguleret til 465.000 kr. Positivlisterne er også blevet opdateret.

Beløbsordningen
En udlænding kan opnå en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, hvis vedkommende har fået tilbudt et job, hvor lønnen er over et vist beløb, og en række andre krav er opfyldt. Denne ordning kaldes beløbsordningen.

Sidste år var beløbsgrænsen under beløbsordningen 448.000 kr., men med den årlige regulering, der gælder fra den 1. januar 2023, hæves beløbsgrænsen markant med 17.000 kr. til 465.000 kr. Beløbsgrænsen gælder også for beløbssporet under Fast track-ordningen.

Det er kun grundløn, pensionsbidrag og udbetalte feriepenge, der kan regnes med. Vederlag, der er knyttet betingelser til og værdien af skattepligtige løngoder, medregnes ikke.

Positivlisterne
Positivlisterne er to lister over erhverv, hvor der i Danmark mangler arbejdskraft. Den ene positivliste omhandler job, der kræver en videregående uddannelse, mens den anden positivliste omhandler faglærte jobs. Såfremt en udlænding er tilbudt et job på en af positivlisterne, vedkommende har en kvalificerende uddannelse, og ansættelsesvilkårene opfylder en række andre betingelser, kan der opnås en arbejds- og opholdstilladelse.

Begge positivlister opdateres årligt den 1. januar og den 1. juli, og den seneste opdatering er således lige trådt i kraft.

Positivlisterne kan findes på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside, www.nyidanmark.dk.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.