U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

17.06.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Rikke Falk Dambo
Partner

Fra Horsens til Herlev

Det var ikke usagligt at afskedige en Financial Controller med over 25 års anciennitet, idet afskedigelsen var driftsmæssigt begrundet i virksomhedens forhold.

Den såkaldte ”25-års regel” gælder for de fleste overenskomstdækkede privatansatte. Reglen indebærer, at arbejdsgiver ved afskedigelse af ansatte med over 25 års anciennitet som udgangspunkt skal bevise, at afskedigelsen skyldtes afgørende hensyn, som gjorde afskedigelsen nødvendig. I denne sag skulle Afskedigelsesnævnet vurdere, om det var tilfældet.

Sagen handlede om en Financial Controller med over 25 års anciennitet, der havde arbejdssted i Horsens. Virksomheden fik udarbejdet en revisionsrapport, som påpegede, at der var problemer i virksomhedens regnskab grundet manglende arbejdskraft i finansafdelingen. Ledelsen besluttede derfor, at alle regnskabsopgaver og medarbejderen skulle flyttes til virksomhedens hovedkontor i Herlev for at skabe bedre samarbejde og synergier i forhold til løsning af opgaverne.

Som led i gennemførelsen af disse omstruktureringer varslede virksomheden, at medarbejderens arbejdssted skulle flyttes til Herlev. Medarbejderen accepterede ikke stillingsændringen, og hun blev derfor afskediget til fratræden.

HK indbragte efterfølgende sagen for Afskedigelsesnævnet på vegne af medarbejderen med krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse. HK anførte, at medarbejderens anciennitet begrundede, at der skulle foreligge afgørende hensyn, som gjorde flytningen til Herlev nødvendig, og at der kunne have været tilbudt en mere fleksibel ordning, hvor medarbejderen delvist kunne have arbejdet hjemmefra.

Driftsmæssigt begrundet
Opmanden fandt ikke grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering af, hvordan arbejdet i afdelingen skulle tilrettelægges, og hvordan medarbejderen skulle indgå i løsningen af opgaverne. Det var derfor driftsmæssigt begrundet at flytte medarbejderens arbejdssted med henblik på at udnytte hendes arbejdskraft bedst muligt.

Opmanden anførte, at formålet med flytningen ikke ville blive opfyldt fuldt ud, hvis medarbejderen skulle arbejde i Horsens flere dage om ugen, og at dette ville udgøre en særordning, som ville stride imod formålet med at samle hele regnskabsafdelingen i Herlev.

Samlet set fandt opmanden herefter, at virksomheden – uanset medarbejderens anciennitet – havde været berettiget til at varsle ændringen af arbejdsstedet, og at afskedigelsen, som var en konsekvens af, at hun ikke accepterede ændringen, herefter måtte anses for at være saglig.

Norrbom Vinding bemærker

  • at den såkaldte ”25-års regel” modificeres ved afskedigelse på baggrund af væsentlige vilkårsændringer, hvor ændringerne forfølger et sagligt formål, og hvor formålet bag ændringerne ikke kan opfyldes fuldt ud på anden vis, og
  • at afgørelsen bekræfter gældende ret, hvorefter væsentlige vilkårsændringer skal varsles, og hvis medarbejderen vælger at fratræde, kan afgørelsen blive underlagt en saglighedsprøvelse som ved almindelige afskedigelser.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.