U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

10.08.2021 | Kollektiv arbejdsret

Skrevet af

Christian K. Clasen
Managing partner

Et forkert skridt

En medarbejders beskyttelse imod afskedigelse under sygdom, der er opstået som følge af en tilskadekomst på virksomheden, er ikke betinget af, at arbejdsgiveren ved opsigelsen ved, at det er medarbejderens tilskadekomst, der har ledt til sygdommen.

Flere kollektive overenskomster beskytter medarbejdere mod afskedigelse i de første 8 uger af den periode, hvor de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af en uforskyldt tilskadekomst på virksomheden. Men er beskyttelsen betinget af, at arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet ved, at sygdommen skyldes medarbejderens tilskadekomst? Dette spørgsmål har en faglige voldgiftsret forholdt sig til i denne sag.

Et forkert skridt
Sagen opstod, da en medarbejder under løsning af en arbejdsgave vred om på sin fod, da han trådte ned fra en trailer.

Medarbejderen forklarede under sagen, at han umiddelbart efter uheldet ringede til hovedkontoret og forklarede, hvad der var sket til en af virksomhedens tre kontorelever, og at de havde aftalt, at han skulle sygemelde sig fra næste dag.

Medarbejderens nærmeste leder bestred imidlertid under sagen medarbejderens forklaring med henvisning til, at kontoreleverne ikke selv ville tage imod en besked om en arbejdsskade, men derimod henvise medarbejderen til at kontakte hende.

Derudover forklarede lederen, at hun ikke havde været informeret om medarbejderens tilskadekomst ved arbejdsopgaven, før efter hun havde afskediget medarbejderen.

Principielt og konkret
Opmanden udtalte, at overenskomsternes ordlyd ikke indeholder et krav om, at den særlige beskyttelse af medarbejderen imod afskedigelse under sygdom, der er opstået efter en tilskadekomst i virksomheden, er betinget af, at arbejdsgiver er bekendt med, at medarbejderen er sygemeldt som følge af en tilskadekomst.

Opmanden udtalte derudover, at beskyttelsen heller ikke er betinget af, at arbejdsgiveren var blevet forelagt den fornødne dokumentation for sygdommen.

Opmanden fandt konkret ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte medarbejderens forklaring om, at han var kommet uforskyldt til skade under udførelsen af arbejdet, og medarbejderen blev derfor anset for at være omfattet af beskyttelsen imod afskedigelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen fastslår, at denne type beskyttelse indtræder, uanset om arbejdsgiver er bekendt med, at sygdommen er forårsaget af tilskadekomsten, og
  • at denne foranstaltning formentlig også vil blive lagt til grund ved tilsvarende bestemmelser i andre overenskomster, medmindre der kan føres et ret klart bevis for, at parterne har ønsket en anden forståelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.