U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Coronavirus – lov om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelings­ordning til udgangen af 2021

Folketinget har nu vedtaget en lov, der udmønter dele af trepartsaftalen om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning til udgangen af 2021.

Med trepartsaftalen i november blev muligheden for etablering af en midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked forlænget til udgangen af 2021. Vi har beskrevet trepartsaftalen her.

Det netop vedtagne lovforslag åbner op for, at virksomheder kan iværksætte den midlertidige arbejdsfordeling igennem hele 2021, uanset om virksomheden tidligere har anvendt ordningen.

Lovforslagets hovedpunkter

Derudover udmønter loven bl.a. følgende elementer fra trepartsaftalen:

  • Muligheden for nedsættelse af arbejdstiden inden for de pågældende organisationers overenskomstområde med op til 80 pct.
  • Muligheden for, at opsagte medarbejdere kan pålægges at arbejde i samme omfang som ansatte, der omfattes af arbejdsfordeling
  • Muligheden for, at tvister i forbindelse med midlertidig arbejdsfordeling – eksempelvis etableringen heraf – på overenskomstdækkede virksomheder kan indbringes for Arbejdsretten
  • Ophævelse af beskæftigelseskravet for arbejdsgivers betaling af fast arbejdsgiverbidrag til ledige omfattet af en midlertidig arbejdsfordelingsordning samt ophævelse af det maksimale antal gange pr. år.

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, hvilket forventes at ske inden for kort tid.

Norrbom Vinding bemærker

  • at vedtagelsen af loven skaber mulighed for, at virksomheder kan iværksætte en midlertidig arbejdsfordeling i hele eller dele af 2021.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.