U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

Coronavirus – krav om test af tilrejsende medarbejdere

Et vedtaget lovforslag pålægger arbejdsgivere at sørge for, at tilrejsende medarbejdere bliver PCR-testet for COVID-19 efter indrejse i Danmark.

Der gælder i øjeblikket strenge restriktioner for indrejse til Danmark på grund af coronavirus. Vores nyhed om de seneste restriktioner kan læses her. Nu har Folketinget efter hastebehandling vedtaget et lovforslag, som skal mindske risikoen for, at tilrejsende medarbejdere bringer smitte med COVID-19 med sig.

Med det vedtagne lovforslag pålægges arbejdsgivere, som beskæftiger arbejdstagere, der rejser ind i Danmark for at arbejde, at sørge for, at de tilrejsende medarbejdere bliver testet for COVID-19 efter indrejse. Kravet gælder ikke for personer med bopæl i Danmark, og beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte yderligere undtagelser afhængigt af situationen.

Det vil være op til beskæftigelsesministeren at fastsætte, hvilke lande eller regioner der vil være omfattet af testkravet, og der vil forventeligt ske løbende ændringer i antallet af omfattede områder. Det er derfor en god idé at holde sig orienteret om udviklingen løbende. Tilsvarende er det beskæftigelsesministeren, der fastsætter deadline for, hvornår testen skal være foretaget. Som udgangspunkt skal den foretagne test være en PCR-test.

Arbejdsgivere skal kunne dokumentere skriftligt, at de tilrejsende medarbejdere er blevet testet for COVID-19, og derudover skal arbejdsgiverne udarbejde en skriftlig plan for testningen af de tilrejsende medarbejdere. Planen skal indeholde oplysninger om:

  • hvordan medarbejderne bliver informeret om testen, herunder hvor, hvornår og hvordan testen skal foregå,
  • hvordan arbejdsgiver løbende holder sig orienteret om, hvilke områder der er omfattet af testkravet, og
  • en oversigt over tilrejsende medarbejdere i virksomheden, som er rejst ind i Danmark, herunder fra hvilket land, samt hvornår de er testet for COVID-19, eller hvorfor de er undtaget fra testkravet.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelsen af loven, og overtrædelser kan medføre påbud eller bøder.

Det vedtagne lovforslag gælder i tillæg til de allerede gældende restriktioner, herunder krav om fremvisning af negativ test for COVID-19 i forbindelse med selve indrejsen.

Det vedtagne lovforslag forventes at træde i kraft onsdag den 3. februar 2021. Det vedtagne lovforslag indeholder en såkaldt solnedgangsklausul, så loven ophæves den 1. juli 2021, medmindre denne periode forinden forlænges.

Samtidig med vedtagelsen af dette lovforslag har Folketinget også vedtaget et lovforslag, som pålægger arbejdsgivere, der stiller boliger til rådighed for deres medarbejdere, og hvor boligerne deles af to eller flere medarbejdere, pligter i forhold til indretningen af boligerne samt i forhold til udarbejdelse af en plan for forebyggelse af smitte i forhold til boligerne. Også overtrædelse af disse forpligtelser kan medføre påbud og bødestraf.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.