Brexit – guide til arbejdsgivere om britiske med­arbejdere i 2021

Overgangsperioden udløber ved årsskiftet, og Brexit er for alvor en realitet. Hvad betyder det for briters mulighed for at bo og arbejde i EU? Og hvad med europæiske arbejdsgiveres muligheder for at rekruttere briter? Vi har bidraget til Ius Laboris’ Brexit Guide for International Employers om disse spørgsmål.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Det har været et langt tilløb, men ved årsskiftet udløber overgangsperioden i den udtrædelsesaftale, der er aftalt mellem EU og Storbritannien, og efter hvilken briterne forlod EU den 31. januar 2020.

Briter, der bor i EU inden udløbet af overgangsperioden, er omfattet af udtrædelsesaftalens bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed i en periode. Denne gruppe af britiske statsborgere har ret til fortsat ophold på stort set uændrede vilkår sammenlignet med, da Storbritannien var medlem af EU. I Danmark gælder på det mere formelle plan, at britiske statsborgere omfattet af udtrædelsesaftalen skal søge SIRI om et nyt opholdsgrundlag for at bevare deres rettigheder i Danmark. Det har vi skrevet mere om her.

For briter, der kommer til EU efter årsskiftet og dermed efter udløbet af overgangsperioden, vil der imidlertid – medmindre Storbritannien og EU måtte aftale noget andet – ikke være nogen udtrædelsesaftale, der gælder. Briter, som ønsker at tage ophold i Danmark efter årsskiftet, vil dermed blive anset som tredjelandsstatsborgere og være omfattet af udlændingelovens almindelige regler, fx reglerne om opholds- og arbejdstilladelse.

Det samme gælder i de øvrige lande i EU. Norrbom Vinding har derfor sammen med vores alliancepartnere i Ius Laboris udarbejdet en guide, der dækker en række europæiske lande, med overblik over de regler på HR-området, der vil gælde for britiske statsborgere fra 2021. Guiden kan findes her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet