06.06.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Rikke Falk Dambo
Partner

Tidstyveri ved højlys dag

Det var berettiget at bortvise en butikschef, som bevidst havde tidsregistreret flere arbejdstimer, end butikschefen reelt havde udført.

Det kan berettiget føre til en bortvisning fra ansættelsen, hvis en medarbejder bevidst overregistrerer arbejdstid. I denne sag skulle landsretten tage stilling til, om det var berettiget at bortvise en butikschef, som angiveligt på 1 måned havde registreret 11,5 fiktive arbejdstimer.

En butikschef i et supermarked skulle arbejde 45 timer om ugen, og arbejdstiden skulle registreres dagligt på den såkaldte tilstedeværelsesliste (TVL). Arbejdsgiveren konstaterede, at butikschefen i januar 2020 flere gange var gået tidligt fra arbejde, og opfattede 11,5 noterede arbejdstimer som fiktivt registreret. Butikschefen blev derfor bortvist den 3. februar 2020, og bortvisningen blev bekræftet skriftligt den 10. februar 2020.

Butikschefen mente, at bortvisningen var uberettiget, og at en afskedigelse desuden var usaglig. Hun gjorde bl.a. gældende, at hun havde opfyldt arbejdsstidskravet, da der var flere uregistrerede arbejdstimer, og at hun ikke var blevet bortvist uden ugrundet ophold, så arbejdsgiver altså havde mistet en eventuel bortvisningsadgang ved passivitet.

Bortvisningen var berettiget
Både byretten og landsretten fandt, at bortvisningen var berettiget, da tidsregistreringen var et alvorligt tillidsbrud i stillingen som butikschef, som indebar, at arbejdsgiver berettiget kunne bortvise butikschefen. Der var ikke udvist passivitet.

For landsretten gjorde butikschefen yderligere gældende, at det fulgte af EU-Domstolens dom af 14. maj 2019 i sag C-55/18 (som vi har skrevet om her), at arbejdsgiveren havde været forpligtet til at stille et instrument til rådighed, der muliggør en objektiv og pålidelig fastlæggelse af antallet af arbejdstimer, og at arbejdsgiverens system ikke gjorde det muligt for de ansatte i praksis at foretage en korrekt registrering. Landsretten fandt dog, at EU-Domstolens dom ikke kunne føre til et andet resultat for den konkrete sag.

Norrbom Vinding bemærker

  • at registrering af fiktiv arbejdstid som udgangspunkt udgør et alvorligt tillidsbrud og derfor kan berettige til en bortvisning eller en saglig afskedigelse, alt efter omstændighederne.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.