U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

Midlertidig opholdstilladelse til fordrevne fra Ukraine – retten til at arbejde udvides

Personer, der har ansøgt om midlertidig arbejdstilladelse efter særloven, har fået ret til at arbejde i Danmark, mens ansøgningen behandles, på visse betingelser.

Vi har tidligere skrevet om loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, kaldet særloven. Efter særloven er ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine, der har fået meddelt opholdstilladelse efter særlovens regler, fritaget fra udlændingelovens krav om arbejdstilladelse. Vores tidligere nyhed kan læses her.

Fritagelsen fra kravet om arbejdstilladelse er nu blevet udvidet med virkning fra den 22. april 2022, så personer, der har ansøgt om midlertidig opholdstilladelse efter særloven, er fritaget fra kravet om arbejdstilladelse fra det tidspunkt, hvor de som led i behandlingen af deres ansøgning har fået optaget fingeraftryk og personfotografi. Det er en forudsætning, at det ikke er åbenbart, at de pågældende ikke er omfattet af særloven.

Ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine må gerne forud for optagelsen af fingeraftryk og personfotografi søge arbejde og indgå ansættelseskontrakter, men arbejdet må først påbegyndes, når de har fået optaget biometri. Arbejdsgivere bør derfor sikre sig dokumentation for, at der er ansøgt om opholdstilladelse, og at der er optaget biometri, inden arbejdet påbegyndes.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.