U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

30.05.2022 | Diskrimination

Skrevet af

Søren Skjerbek
Partner LLM

Diskriminerende at kræve ligebehandling?

Ligebehandlingsnævnet har vurderet, at det var ulovlig indirekte forskelsbehandling at stille krav om, at to lærerpraktikanter skulle give hånd til personer af alle køn. Kendelserne er indbragt for domstolene.

Ligebehandlingsnævnet har afsagt to kendelser i en meget medieomtalt sag, hvor to kvindelige lærerpraktikanter ikke ønskede af religiøse årsager at give hånd til mænd. Nævnet tilkendte begge praktikanter en godtgørelse på 25.000 kr. for indirekte forskelsbehandling. 

Kommunen argumenterede under sagen for, at det ikke var ulovlig forskelsbehandling at kræve, at de pågældende lærerstuderende – på samme måde som skolens øvrige medarbejdere – skulle kunne interagere med klassens drenge og piger, disses forældre og mandlige såvel som kvindelige kollegaer. Det var således ikke et spørgsmål om håndtryk, men om, at borgerne i deres møde med kommunen oplever at blive behandlet lige, uanset køn, etnicitet eller lignende. Kommunen argumenterede videre for, at det var de pågældende selv, der aktivt valgte ikke at fortsætte praktikopholdet, fordi de ikke var indstillede på at efterleve kommunens værdier.

Ligestillingsnævnet vurderede, at kravet om at give hånd til alle uanset køn udgjorde indirekte forskelsbehandling. Nævnet vurderede videre, at kravet havde det legitime formål at sikre ligebehandling, og at det var hensigtsmæssigt at stille et sådant krav. Nævnet mente derimod ikke, at det var nødvendigt at fastholde kravet over for de to lærerpraktikanter, bl.a. fordi man kunne have indført et andet hilseritual for klagerne. Nævnet forholdt sig ikke i afgørelsen til spørgsmålet om kommunens generelle værdigrundlag, ligesom nævnet ikke forholdt sig nærmere til spørgsmålet om offentlige myndigheders pligt til at møde borgere lige – herunder særligt når der er tale om myndighedspersoners ageren over for elever og forældre i folkeskolen.

Kommunen og Norrbom Vinding er uenige i Ligebehandlingsnævnet afgørelse, der nu er indbragt for domstolene. Vi holder jer opdaterede, når der er nyt i sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.