Frederiksberg Kommune har anmodet Norrbom Vinding om at iværksætte en indberetningsordning i forbindelse med gennemførelsen af en advokatundersøgelse af mulig seksuel chikane på Frederiksberg Rådhus

læs mere