U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

12.01.2023 | Diskrimination

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Marketing i modvind

Det var sagligt at afskedige en marketingmedarbejder på grund af besparelser, der skyldtes coronakrisen, uanset at medarbejderen var på barselsorlov.

Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at en arbejdsgiver afskediger en medarbejder, der er på barsel, hvis der foreligger saglige grunde til dette, og afskedigelsen ikke er begrundet i barselsorloven. Saglige grunde kan blandt andet være besparelser på grund af en faldende omsætning. Det følger af ligebehandlingsloven, at det i en sådan situation vil være arbejdsgiver, der bærer bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens afvikling af barselsorlov. I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om arbejdsgiver havde løftet denne bevisbyrde.

Sagen handlede om en marketingmedarbejder, der blev opsagt under sin barsel med henvisning til den faldende omsætning i virksomheden som følge af coronakrisen. Den faldende omsætning medførte, at marketingmedarbejderens stilling blev nedlagt, og de øvrige medarbejdere skulle herefter overtage nogle af hendes arbejdsopgaver.

Marketingmedarbejderen mente, at hun var blevet afskediget på grund af sin barselsorlov. Ifølge marketingmedarbejderen havde virksomheden ikke dokumenteret, at behovet for besparelser gjorde det nødvendigt at afskedige hende. Derudover mente marketingmedarbejderen, at hun skulle have været omplaceret til en anden stilling, da hun også var i stand til at udføre andre arbejdsopgaver end marketingopgaver, herunder salgsopgaver.

Virksomheden mente derimod, at afskedigelsen var sagligt begrundet i virksomhedens faldende omsætning, der medførte et behov for besparelser. Det var ikke muligt at gennemføre nedskæringer i andre afdelinger, og da marketingmedarbejdere var den eneste medarbejder, der arbejdede med marketing, var hun den eneste mulige medarbejder, der kunne afskediges.

Sagligt grundlag for gennemførelse af besparelser
Østre Landsret fandt, at virksomheden havde dokumenteret, at de havde oplevet en væsentlig nedgang i deres omsætning og ordrenedgang som følge af coronakrisen. På baggrund af denne omsætningsnedgang og de usikre fremtidsudsigter som følge af coronakrisen var det sagligt, at virksomheden havde vurderet, at den var nødsaget til at iværksætte besparelser i form af afskedigelser.

Derudover bemærkede Østre Landsret, at marketingmedarbejderen som udgangspunkt kun beskæftigede sig med marketingopgaver, ligesom det blev lagt til grund, at hun ikke havde kompetencer inden for salg og ordrebehandling. Da virksomhedens kerneområde og primære indtægtskilde var salg, var det sagligt, at virksomheden vurderede, at marketingopgaverne var de arbejdsopgaver, der bedst kunne undværes. Arbejdsgiver havde på denne baggrund godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i marketingmedarbejderens afholdelse af barselsorlov.

Norrbom Vinding bemærker, at dommen illustrerer

  • at faldende omsætning i en virksomhed som udgangspunkt vil udgøre et sagligt grundlag for gennemførelse af afskedigelser, og at dette også gælder i forhold til medarbejdere, der er gravide eller fraværende på grund af barsels- eller forældreorlov, og
  • at der derfor også består en god mulighed for, at arbejdsgiver i disse situationer vil kunne løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke er begrundet i det beskyttede forhold, medmindre der er andre medarbejdere i den relevante afdeling, som det ville være mere oplagt at afskedige, eller der på det pågældende tidspunkt var ledige stillinger i andre dele af virksomheden, som medarbejderen kunne være omplaceret til.

     

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.