U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

04.11.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Lovforslag på vej om øremærket orlov

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har indgået aftale om gennemførelse af EU-orlovsdirektivet.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har indgået en politisk aftale om implementering af orlovsdirektivet, der bl.a. indeholder en ret til øremærket orlov til fædre.

Efter de gældende regler har den gravide kvinde ret til 4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov efter fødslen, herunder 2 ugers obligatorisk barselsorlov i umiddelbar forlængelse af fødslen og 32 ugers forældreorlov, der kan forlænges til 40 eller 46 uger afhængigt af beskæftigelsesstatus.

Faren eller medmor har ret til 2 ugers fædreorlov/medmødreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen og 32 ugers forældreorlov, der kan forlænges til 40 eller 46 uger afhængigt af beskæftigelsesstatus.

Der vil som udgangspunkt være ret til barselsdagpenge for mor under graviditetsorloven og barselsorloven, mens der vil være ret til barselsdagpenge for far/medmor under fædreorloven/medmødreorloven. Derudover har forældrene tilsammen ret til 32 ugers barselsdagpenge under afholdelse af forældreorlov.

24+24-modellen
Der er med den nye aftale lagt op til en orlovsmodel med en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, således at mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel.

Den gravide vil fortsat have ret til 4 ugers graviditetsorlov og 2 ugers obligatorisk orlov i umiddelbar forlængelse af fødslen. Faren/medmoren har også fortsat ret til 2 ugers fædreorlov/medmødreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Det nye er, at begge forældre derefter hver har ret til 22 ugers forældreorlov, hvoraf 9 uger er øremærket den enkelte forælder. Det betyder, at 13 ud af 22 uger kan overdrages til den anden forælder. Den ene forælder vil således maksimalt efter fødslen kunne afholde 37 ugers orlov (2+22+13=37).

Der er endvidere i aftalen lagt op til, at de 9 ugers øremærkede forældreorlov vil skulle afholdes inden for barnets første leveår, mens de resterende 13 ugers forældreorlov vil skulle afholdes, inden barnet fylder 9 år.

Såfremt begge forældre afholder al deres orlov, vil de således sammenlagt have ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge.

De nye regler om øremærkning af barsel gælder ikke for selvstændige, ledige og studerende, der således vil kunne overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forældre.

Aftalen indebærer endvidere, at soloforældre har ret til at holde op til 46 ugers orlov.

Som et led i at forbedre LGBT+ familiers orlovsmuligheder vil det fra den 1. januar 2024 være muligt at overdrage orloven til et nærtstående familiemedlem samt sociale forældre i form af den retlige forældres ægtefælle eller samlevende, donorer med en forældrelignede relation til barnet samt dennes ægtefælle eller samlevende, der har en forældrelignende relation til barnet.

Det forventes, at loven vil træde i kraft den 2. august 2022. Vi vil naturligvis følge lovforslagets fremsættelse i Folketinget og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.