U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

28.12.2021 | Diskrimination

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

LGBTI – lovforslag vedtaget

Folketinget har vedtaget det forslag til lov om ændring af bl.a. forskelsbehandlingsloven og ligestillingsloven, som Beskæftigelsesministeriet fremsatte i oktober.

Med lovændringerne vil der fremover i ligestillingsloven og forskelsbehandlingsloven fremgå et udtrykkeligt forbud mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Der vil endvidere blive indsat et forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering i ligestillingsloven, der finder anvendelse uden for arbejdsmarkedet.

Med lovændringen får Ligebehandlingsnævnet udtrykkeligt kompetence til at behandle sager om forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika på arbejdsmarkedet. Samtidig får Ligebehandlingsnævnet kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet.

Endelig bliver kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika udtrykkeligt omfattet af Institut for Menneskerettigheders kompetence.

Vores tidligere nyhed med en mere detaljeret gennemgang af det fremsatte lovforslag, som i det væsentligste er vedtaget uden ændringer, kan læses her.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2022.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.