U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

02.12.2020 | Diskrimination

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Initiativer til forebyggelse og håndtering af sager om seksuel chikane

Regeringen har netop præsenteret 14 nye initiativer, der skal sikre forebyggelse af seksuel chikane og rigtig håndtering i disse sager.

Regeringen har indkaldt arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger for at drøfte, hvordan der kan sikres bedre forebyggelse af sager om seksuel chikane og konsekvent håndtering af disse.

Dette er et ud af 14 initiativer, som regeringen præsenterede i sin pressemeddelelse i sidste uge. Initiativerne omfatter i vid udstrækning oplysningstiltag rettet mod arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner.

For arbejdsgivere vil det bl.a. indebære, at der i den kommende lov om whistleblowerordninger også vil skulle gives medarbejdere mulighed for at whistleblowe om seksuel chikane på arbejdspladsen. Derudover vil Børne- og Ungeministeriet gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om behovet for at ændre reglerne om godkendelse og kvalitetssikring af praktikvirksomheder for at sikre, at der er et fokus på forebyggelse af seksuel chikane.

På erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser vil der i relevante fag blive et øget fokus på seksuel chikane og elevernes rettigheder i den forbindelse, og særligt uddannelsesinstitutioner opfordres også til at oprette whistleblowerordninger, hvor der kan rapporteres om seksuel chikane.

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren vil også sende breve til private og offentlige arbejdspladser med gode råd til håndtering og forebyggelse af seksuel chikane, og derudover vil Arbejdstilsynet udbygge sine formidlingsaktiviteter på hjemmesiden og relancere sin hotline, hvor man kan søge råd og vejledning.

I det kommende år vil regeringen endvidere følge op på, om det har haft den ønskede virkning, at godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane fra januar 2019 blev hævet med en tredjedel.

Norrbom Vinding bemærker

  • at lovforslaget om whistleblowerordninger forventes fremsat i løbet af 1. kvartal 2021, mens der endnu ikke er nærmere oplysning om, hvornår de øvrige tiltag vil blive effektueret.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.