U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

13.01.2023 | Ansættelsesret

Skrevet af

Tobias Peter Jessen
Advokat­

Farvel til store bededag som helligdag

Udkast til lovforslag om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag er nu sendt i høring.

Regeringen lægger op til at afskaffe store bededag som helligdag. Store bededag vil som konsekvens heraf – hvis lovforslaget vedtages – fra 2024 være en almindelig arbejdsdag.

Bestemmelser om særlige løn- og ansættelsesvilkår i eksempelvis kollektive overenskomster eller en personalepolitik vedrørende helligdage vil således efter udkastet til lovforslag som udgangspunkt ikke finde anvendelse i forhold til store bededag. De lønmodtagere, som skal arbejde mere, vil i stedet være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som normalt gælder på almindelige arbejdsdage.

Dette indebærer, at lønmodtagere, som får fast månedsløn fra 1. januar 2024, vil få et løntillæg, som svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag (0,45 % af årslønnen). Tillægget vil blive afregnet enten to gange årligt med lønnen for maj og august måned eller løbende med udbetalingen af løn. Timelønnede vil modtage den aftalte timeløn for en almindelig arbejdsdag – eventuelt med tillæg for overarbejde eller andet arbejde, som efter aftale honoreres særskilt.

Det bemærkes, at der ikke med udkastet til lovforslag stilles krav om, at de arbejdstimer, som svarer til den ekstra arbejdsdag, skal lægges på store bededag. Timerne vil således kunne indgå i arbejdsgiverens almindelige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Der er i udkastet til lovforslag lagt op til, at loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Norrbom Vinding følger processen tæt og vender tilbage, når der er nyt.