U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Christian K. Clasen
Managing partner

Coronavirus – Trepartsaftale om forlængelse af løn­kompensations­ordningen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at den genindførte generelle lønkompensationsordning forlænges til den 31. januar 2022, og at hjemsendelseskravet lempes.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. december 2021 en trepartsaftale om bl.a. at genindføre den generelle lønkompensationsordning. Lønkompensationsordningen skulle være gældende frem til den 15. januar 2022. Vores nyhed om trepartsaftalen kan læses her.

Nu har aftaleparterne indgået endnu en trepartsaftale, som skal forlænge lønkompensationsordningen indtil den 31. januar 2022.

Derudover er det aftalt, at hjemsendelseskravet lempes, så det ligesom under de tidligere perioder, hvor lønkompensationsordningen var gældende, bliver muligt at anvende lønkompensationsordningen, hvis mindst 30% af medarbejderne eller 50 eller flere medarbejdere hjemsendes (i gennemsnit over hele hjemsendelsesperioden). Idet det tidligere var et krav at flere end 50 medarbejdere var hjemsendt i gennemsnit, og idet det ikke er tydeligt, om forskellen mellem den tidligere og den nye tærskelværdi er bevidst, er det dog uklart, om det er tilstrækkeligt, at i gennemsnit 50 medarbejdere hjemsendes.

Lempelsen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021.

Norrbom Vinding følger op, når der er yderligere nyt om gennemførelsen af trepartsaftalerne.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.