U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Coronavirus – Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19

Folketinget har vedtaget lovforslaget, som giver forældre ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19, såfremt en række betingelser er opfyldt.

Med lovforslaget om ændring af barselsloven, som Folketinget vedtog tidligere på ugen, er det blevet muligt for forældre at få ret til barselsdagpenge i op til 10 dage pr. barn. Den midlertidige ret til barselsdagpenge ved pasning af børn pga. COVID-19 gælder for forældres fravær i perioden fra lovens ikrafttrædelse og indtil den 31. december 2020.

Retten gælder for forældre, der er lønmodtagere eller selvstændige, hvis en række krav er opfyldt, herunder at:

  • Forælderen er barnets biologiske forælder eller adoptivforælder, herunder medmoder
  • Barnet er under 14 år
  • Forælderen opfylder de almindelige regler for ret til barselsdagpenge, herunder beskæftigelseskravet, og ikke er berettiget til at modtage sygedagpenge i samme periode
  • Barnet er hjemsendt enten som følge af et eller flere konkrete smittetilfælde med COVID-19 i dagtilbud, skole eller institution, eller fordi barnet er testet positiv for COVID-19
  • Forælderen ikke kan arbejde eller drive virksomheden hjemmefra, og har opbrugt al tilgodehavende ret til fravær i forbindelse med barns sygedage, omsorgsdage og afspadsering
  • Arbejdsgiver afgiver en erklæring, der bekræfter, at lønmodtageren hverken kan arbejde hjemmefra eller har tilgodehavende frihed. En selvstændig skal erklære på tro og love, at virksomheden ikke kan drives hjemmefra. Deler forældrene bopæl, skal de begge have denne erklæring
  • Forælderen kan fremlægge dokumentation for, at barnet er hjemsendt i form af fx et brev fra institutionen, hvoraf det skal fremgå, hvilken dag barnet blev hjemsendt, eller dokumentation for at barnet er testet positiv for COVID-19
  • Forælderen ikke modtager løn under fraværet eller afholder ferie, og forælderen erklærer på tro og love, at dette ikke sker

Retten til barselsdagpenge gælder indtil den dag, hvor barnet efter Sundhedsstyrelsens og institutionens retningslinjer kan vende tilbage, dog højest 10 dage i alt. De 10 dage opgøres i hele arbejdsdage, og dagene opgøres samlet set pr. barn for begge forældre. Kun én forælder ad gangen kan opnå ret til barselsdagpenge under fravær for at passe det enkelte barn.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.