10.05.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Jesper Oehlenschlaeger Madsen
Associeret partner

Chikane på brødfabrikken

Det var berettiget at opsige en produktionsmedarbejder, der udviste chikanøs adfærd over for en kollega.

En arbejdsgiver kan over for medarbejdere stille visse krav i forhold til den adfærd, som medarbejdere kan forventes at udvise over for sine kollegaer. Dette indebærer bl.a., at en medarbejder ikke må udvise chikanøs adfærd over for kollegaer. Men hvor meget skal der til, før en medarbejder kan afskediges på grund af chikanøs adfærd over for en kollega? Det var hovedtemaet i denne faglige voldgiftssag.

Sagen omhandlede en produktionsmedarbejder, som siden 2004 havde været ansat på en brødfabrik. Produktionsmedarbejderens chef blev i foråret 2021 kontaktet af en kollega, som oplyste, at produktionsmedarbejderen igennem længere tid havde talt nedladende til hende, hvilket havde fået hende til at gå grædende hjem fra arbejde.

På et møde, hvor også chefen og kollegaen deltog, oplyste produktionsmedarbejderen, at han over for kollegaen havde udtrykt, at ”det er torske dumt, og det er tilladt at bruge hjernen”. Og da kollegaen spurgte, hvad hun skulle gøre for at være en bedre kollega, svarede produktionsmedarbejderen bl.a., at ”du kan ikke gøre noget”. Chefen indskærpede, at der var pligt til at tale ordentligt, og at fortsat ansættelse forudsatte en adfærdsændring.

Produktionsmedarbejderen fortsatte imidlertid sin adfærd, bl.a. ved at ignorere kollegaen, når hun stillede spørgsmål, ligesom han holdt øje med, om hun begik fejl. Og da kollegaen – i strid med retningslinjerne – stillede nogle sække med gulerødder på gulvet, hentede produktionsmedarbejderen et kamera og tog billeder for at dokumentere det over for ledelsen i stedet for at hjælpe hende. Produktionsmedarbejderen blev herefter opsagt.

Havde fået chancen for at rette for sig
Opmanden konstaterede, at det af virksomhedens retningslinjer – som produktionsmedarbejderen måtte være bekendt med – fremgik, at medarbejderne skulle behandle hinanden med respekt, og at der skulle være plads til alle. Der var hertil nultolerance over for mobning i form af længere tids bevidst krænkede, sårende eller nedværdigende behandling.

Efter bevisførelsen konstaterede opmanden bl.a., at situationen, hvor produktionsmedarbejderen – i stedet for at hjælpe – hentede et kamera for at dokumentere overtrædelsen af retningslinjerne, ikke kunne opfattes som andet end chikane. Derudover havde produktionsmedarbejderen ikke trods indskærpelsen ændret sin adfærd, men derimod i strid med retningslinjerne fortsat behandlet kollegaen på en nedværdigende og chikanerende måde.

På den baggrund fandt opmanden, at afskedigelsen var saglig.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen, der er konkret begrundet, er et eksempel på, at det er en forudsætning i et ansættelsesforhold, at en medarbejder opfører sig respektfuldt over for kollegaer, og at chikanøs adfærd kan berettige en afskedigelse – særligt hvis forholdet er blevet påtalt over for medarbejderen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.