U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Offentlig ret

Norrbom Vinding er advokat for store dele af den offentlige sektor samt for andre organisationer og organer, der helt eller delvist er underlagt offentligretlig regulering

Vi har i den forbindelse bistået offentlige institutioner både i deres egenskab af arbejdsgivere og i deres egenskab af myndighed.

Vi repræsenterer offentlige myndigheder, både når de er genstand for klager eller søgsmål om mangelfulde eller fejlagtige afgørelser, og når myndighederne anlægger sager, fx om uberettiget modtaget ydelser.

Disse sager er ofte kendetegnet ved at vedrøre retsområder, der er tæt reguleret af et kompliceret regelsæt, og som kræver forståelse og respekt for, at myndigheder og offentligt ejede virksomheder har en særlig samfundsmæssig opgave og enten ledes eller kontrolleres politisk.

Vi rådgiver derudover generelt om forvaltnings- og offentligretlige spørgsmål relateret til myndighedsudøvelse og saglig forvaltning.

Vi har igennem årene haft sager inden for en række retsområder. Blandt andet har vi:

 • rådgivet om og ført sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar og forvaltningsretlige forhold. Vi har bl.a. beskæftiget os med sager om krav om ydelser efter kommunestyrelsesloven, serviceloven, folkeskoleloven, sygedagpengelovgivningen og retten til fleksjob
 • bistået myndigheder i forbindelse med besvarelsen af aktindsigtsanmodninger
 • rådgivet om og ført sager om retten til mellemkommunal refusion
 • bistået offentlige myndigheder i sager om tilbagesøgning af uberettiget oppebårne ydelser, herunder vederlag som plejefamilie, ydelser efter folkeoplysningsloven og tabt arbejdsfortjeneste for kommunalpolitikere
 • ført ansvarssager i krydsfeltet mellem national ret og menneskerettighederne, hvilket du kan læse mere om her
 • rådgivet om grundlovsrettigheder, herunder ekspropriation
 • rådgivet om strukturelle og vedtægtsmæssige forhold relateret til offentlige selskaber og foreninger
 • bistået myndigheder i forhold til håndteringen af selvejende institutioner
 • bistået paritetisk sammensatte organer i forbindelse med søgsmål om indbringelse af afgørelser inden for praksissektoren
 • rådgivet om udbudsretlige forhold
 • varetaget offentlige myndigheders interesser i forbindelse med sager for Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand
 • gennem 25 år gennemført diverse advokatundersøgelser og undersøgelsesforløb inden for det offentlige både på det kommunale, regionale og statslige område, hvilket du kan læse mere om her

Kontakt

Jørgen Vinding

Jørgen Vinding

Partner LLM

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Partner LLM

Søren Skjerbek

Søren Skjerbek

Partner LLM