Rasmus beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Offentlige ansættelsesforhold inden for det kommunale, regionale og statslige område
 • Offentlig ret generelt, herunder forvaltningsret og tjenestemandsret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Persondataret
 • Sager om strafbare forhold relateret til virksomheders, myndigheders og medarbejderes forhold
 • Undersøgelser vedrørende sager om ansættelsesretligt ansvar
 • Diskrimination, herunder retssager om forskelsbehandling og ligebehandling
 • Fagligt ledelsesansvar over for Norrbom Vindings stipendiater

Specialer

Uddannelse og erfaringer:

 • 2021

  Møderet for landsret

 • 2021

  Norrbom Vinding, partner

 • 2018

  Norrbom Vinding, associeret partner

 • 2014 - 2017

  Norrbom Vinding, advokat

 • 2013 - 2014

  Norrbom Vinding, fuldmægtig

 • 2007 - 2013

  Justitsministeriet, fuldmægtig

 • 2010 - 2013

  Ekstern underviser i strafferet, Københavns Universitet

 • 2007 - 2010

  Københavns Politi og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, anklager

 • 2007

  Cand.jur., Københavns Universitet