U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

17.08.2022 | Employment law

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Nye regler om gennemsigtige ansættelsesvilkår sendt i høring

Udkast til et lovforslag, som skal implementere direktivet om gennemsigtige ansættelsesvilkår, er nu sendt i høring. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

I 2019 blev direktivet om gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår vedtaget. Det har vi tidligere har skrevet om her. Direktivet skulle være implementeret senest den 1. august 2022, men i foråret 2022 meddelte beskæftigelsesministeren, at implementeringen ville blive forsinket, hvilket vi tidligere har skrevet om her.

Nu er udkast til forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår imidlertid sendt i høring. Udkastet kan ses her. Loven skal erstatte den nuværende ansættelsesbevislov, som bygger på et direktiv fra 1991.

Blandt de væsentligste ændringer – i forhold til den nuværende ansættelsesbevislov – kan nævnes, at der med udkastet til lovforslag lægges op til, at loven skal finde anvendelse på alle lønmodtagere i ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge, eller hvor arbejdstiden er uforudsigelig. Det foreslås endvidere, at de grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives senest 7 kalenderdage efter, at ansættelsen er påbegyndt.

Derudover indeholder udkastet til lovforslag regler om en række materielle rettigheder i ansættelsesforholdet, herunder adgang til bibeskæftigelse, hvor udgangspunktet vil være, at medarbejderen har ret til bibeskæftigelse, medmindre en af undtagelserne gælder, regler om vilkår ved obligatorisk uddannelse samt en række regler, der har til formål at gøre arbejdsmønstre mere forudsigelige for medarbejdere med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.