U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

08.04.2022 | Employment law

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Nye regler om gennemsigtige ansættelsesvilkår er udsat

Det længe ventede lovforslag, der implementerer direktivet om gennemsigtige ansættelsesvilkår, er forsinket. Reglerne, der skulle være trådt i kraft senest den 1. august 2022, er foreløbig udsat til den 1. januar 2023.

Direktivet om gennemsigtige og forudsigelige ansættelsesvilkår blev vedtaget og trådte i kraft i sommeren 2019. Medlemsstaterne fik en frist på 3 år til at implementere direktivet i national lovgivning, og denne frist udløber den 1. august 2022.

Direktivet træder i stedet for det direktiv fra 1991, der ligger bag ansættelsesbevisloven i Danmark, og med det nye direktiv vil en del af reglerne i denne lov blive ændret, men det er også forventningen, at direktivet vil føre til ændringer af anden ansættelsesretlig lovgivning, bl.a. fordi direktivet indeholder regler om ret til bibeskæftigelse.

Implementering af EU-ret inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område i Danmark involverer som udgangspunkt Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg, hvor arbejdsmarkedets parter deltager.

Nu har beskæftigelsesministeren imidlertid meddelt Folketingets Beskæftigelsesudvalg, at implementeringen af direktivet i Danmark forsinkes. Forsinkelsen skyldes tilsyneladende, at der ikke kan opnås enighed i implementeringsudvalget tidsnok til, at lovforslag kan fremsættes her i foråret.

Det kan derfor tidligst forventes, at lovforslaget fremsættes i efteråret 2022 og træder i kraft den 1. januar 2023.

Der er imidlertid nogle ændringer, som vi ved kommer, og som arbejdsgivere allerede nu kan forberede sig på og tænke ind, mens vi venter på den danske lovgivning. Det gælder særligt i forhold til spørgsmålet om bibeskæftigelse, hvor medarbejdere efter direktivet ikke må forbydes bibeskæftigelse (med nogle enkelte undtagelser) eller udsættes for ufordelagtig behandling på grund af bibeskæftigelse. Et andet eksempel er, at oplysningspligten/ansættelsesbevis efter direktivet skal gives inden for en uge, hvorimod det er en måned i dag.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.