Forlænget barsel til tvillingeforældre – lovforslag vedtaget

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der implementerer den politiske aftale om 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre og adoptanter

 

Written by

I starten af året fremsatte beskæftigelsesministeren et lovforslag, der havde til formål at give forældre, der ved samme fødsel eller adoption får to eller flere børn, mulighed for at holde orlov samtidig, mens børnene er helt små.

Vores nyhed om lovforslaget om ændring af barselsloven, der indeholder en omtale af de vigtigste ændringer, kan læses here.

Folketinget har nu vedtaget lovforslaget, der træder i kraft den 1. maj 2024. De nye regler sikrer, at forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, hver vil få 13 ugers ekstra øremærket orlov med barselsdagpenge til afholdelse inden for 12 måneder efter fødslen. Lovforslaget erstatter samtidig den tidligere lovændring af barselsloven, hvorefter forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, fik ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, som skulle afholdes inden for 18 måneder efter fødslen.

Den ekstra orlov kan overdrages til sociale forældre samt til nærtstående familiemedlemmer under visse betingelser. Derudover sker der mindre justeringer af andre dele af barselsloven, herunder ved at gøre reglerne om forlængelse af orlov mere fleksible.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.