U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Ny AT-vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Arbejdstilsynet har netop offentliggjort sidste vejledning i rækken af vejledninger vedrørende det psykiske arbejdsmiljø

Written by

Yvonne Frederiksen

Tobias Bessing

Den 1. november 2020 trådte bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i kraft. Bekendtgørelsen regulerer bl.a. arbejdsgivers pligter for så vidt angår tilrettelæggelsen af et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø for arbejde med stor arbejdsmængde og tidspres, arbejde med uklare og modstridende krav og arbejde med høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Bekendtgørelsen har resulteret i nu tre vejledninger, der konkretiserer reglerne i bekendtgørelsen. Du kan læse vores nyheder om vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres here og vejledning om uklare og modstridende krav here.

Vejledningen om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker vedrører arbejde med direkte eller indirekte kontakt med mennesker, der ikke er kolleger. Den kontakt, der skal være tale om, skal bl.a. medføre krav til, at man skal kunne rumme eller håndtere det andet menneskes tænkning, følelser eller adfærd, håndtere og/eller skjule egne tanker og følelser eller tilpasse kommunikation eller adfærd med det pågældende menneske.

Ifølge vejledningen og bekendtgørelsen kan dette arbejde indebære en risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, alt efter den tidsmæssige udstrækning af kontakten og kontaktens karakter sammenholdt med de iværksatte forebyggende tiltag.

Arbejdsgiver skal derfor løbende afdække, om der består en risiko for høje følelsesmæssige krav. Det kan være særligt relevant at inddrage medarbejderne som kilde for oplevelser og erfaringer for at afgøre, om der stilles høje følelsesmæssige krav. Vejledningen giver nogle råd til arbejdsgivere om, hvordan man kan afdække denne risiko.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med forbyggende tiltag, der kan kompensere for den risiko, medarbejdere er udsat for ved udførelse af arbejde med høje følelsesmæssige krav. Dette kan fx være forventningsafstemning af rollen over for fx borgere eller patienter eller ved i højere grad at være opmærksom på fordelingen af opgaver, der stiller høje følelsesmæssige krav.

Med denne seneste vejledning sættes det sidste punktum i serien af vejledninger, der konkretiserer indholdet af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Du kan læse vejledningen om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker here.

Du kan læse bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø here.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Arbejdstilsynet ved vejledningen belyser risici og forbyggende tiltag forbundet med arbejde, der stiller høje følelsesmæssige krav til medarbejderne, og

  • at rækken af AT-vejledninger om det psykiske arbejdsmiljø er med til at understrege, at Arbejdstilsynet har øget sit fokus på det psykiske arbejdsmiljø – hvilket også kommer til udtryk derved, at Arbejdstilsynet senere på året iværksætter en kommunikationskampagne om dette.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.