U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

17.11.2021 | Employment law

Written by

Rikke Falk Dambo
Partner

Ny AT-vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Arbejdstilsynet er klar med en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres, som skal hjælpe arbejdsgivere med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø.

Den 1. november 2020 trådte bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i kraft. Det følger bl.a. af bekendtgørelsen, at arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.

Ifølge bekendtgørelsen er der tale om ”stor arbejdsmængde og tidspres”, når der er ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet.

Arbejdstilsynet offentliggjorde for nylig en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres, som skal hjælpe arbejdspladserne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge stress og andre negative konsekvenser for de ansattes helbred.

Vejledningen beskriver de væsentligste forpligtelser, arbejdsgiver har i forhold til at arbejde forebyggende med stor arbejdsmængde og tidspres. Den indeholder derudover forslag til, hvordan arbejdspladsen kan håndtere udfordringer med stor arbejdsmængde og tidspres, og udstikker en række centrale tiltag, som arbejdsgiver kan iværksætte sammen med sine medarbejdere.

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at iværksætte de tiltag, der beskrives i vejledningen, så længe arbejdsgiver sikrer, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.

Arbejdstilsynet vil senere udgive vejledninger om ”Uklare og modstridende krav i arbejdet” og ”Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker”.

Du kan læse vejledningen here.

Du kan læse bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø here.

Norrbom Vinding bemærker

  • at vejledningen konkretiserer reglerne på dette område i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, og
  • at vejledningen udstikker konkrete forslag til de tiltag, der kan være særligt relevante at fokusere på, samt hvordan man i samarbejde med sine medarbejdere kan planlægge og tilrettelægge arbejdet med henblik på at forebygge stress og andre helbredsrisici i forbindelse med stor arbejdsmængde og tidspres.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.