U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriemidler mv. – lovforslag vedtaget

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der bl.a. genindfører automatisk udbetaling af uhævede feriemidler efter bagatelgrænseregler ved ferieafholdelsesperiodens afslutning eller ansættelsesforholdets ophør

Written by

I starten af november 2023 fremsatte beskæftigelsesministeren et lovforslag, der havde til formål at genindføre bagateludbetalingsregler, der i overordnede træk ligner bagateludbetalingsreglerne i den tidligere ferielov, samt at præcisere håndteringen af decimalferiedage. Derudover indeholdt lovforslaget nogle ændringer, herunder forenklinger, af administrationen af tilgodehavende feriemidler.

Vores nyhed om lovforslaget om ændring af ferieloven, der indeholder en omtale af de (for arbejdsgivere) vigtigste ændringer, kan læses here.

Folketinget har nu vedtaget lovforslaget, der for de fleste ændringers vedkommende træder i kraft den 31. december 2023. De nye regler kan derfor have betydning for arbejdsgiveres håndtering af ikke-afholdt ferie i forbindelse med udgangen af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2023.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.