U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

14.01.2021 | Om os

Skrevet af

Jørgen Vinding
Partner LLM

Tre nye partnere i Norrbom Vinding

Med virkning fra 1. januar 2021 er advokaterne Rasmus Linding og Rikke Falk Dambo optaget som partnere i Norrbom Vinding og advokat Jesper Oehlenschlaeger Madsen er udnævnt som associeret partner.

Om udnævnelserne udtaler managing partner Jørgen Vinding:

”Norrbom Vinding styrker med de tre udnævnelser sin position som Danmarks ”Employment Powerhouse”. Firmaet ledes nu af ni partnere stærkt funderet i arbejds- og ansættelsesret – hvilket er enestående i en dansk sammenhæng. Det har været vores strategi at styrke netop partnerlaget i virksomheden for at imødekomme det stigende behov for erfaringsbaseret rådgivning og give partnerne mulighed for at have fokus på subspecialisering og forholdene inden for særlige sektorer. Vi er rigtig glade for, at vi har kunnet konsolidere denne strategi med udnævnelsen af Rasmus, Rikke og Jesper.”

Rasmus Linding har været tilknyttet Norrbom Vinding siden 2013 – fra 2018 som associeret partner. Før da var Rasmus ansat 6 år i Justitsministeriets departement.

Rasmus’ fokus er advokatundersøgelser, tilrettelæggelse af vanskelige processer på det arbejds- og ansættelsesretlige område for offentlige myndigheder, herunder afskedsprocesser, samt rets- og voldgiftssager.

Rikke Falk Dambo har været tilknyttet Norrbom Vinding siden 2009 og fra 2018 som associeret partner.

Rikkes fokus er internationale projekter, herunder udstationeringer, tilrettelæggelse af afskedigelsesrunder, vilkårstilpasninger og implementering og ensretning af globale kontrakttemplates, samt løbende rådgivning til såvel danske som udenlandske virksomheder inden for dansk arbejds- og ansættelsesret.

Jesper Oehlenschlaeger Madsen har været tilknyttet Norrbom Vinding siden 2010 og har særligt fokus på den kollektive arbejdsret – dette være sig forhandlingsforløb, faglig voldgiftssager samt sager for Arbejdsretten. Jesper har således været arkitekten bag tilrettelæggelsen af en række af de større sager, som Norrbom Vinding har ført på det kollektive område de senere år – og Jesper er i dag også ekstern lektor i kollektiv arbejdsret ved Københavns Universitet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.