Indlæser Begivenheder

« Arrangementer

Chikane af offentligt ansatte – ændring af reglerne om aktindsigt

18. juni 2024 @ 10:00 - 11:00

Chikane af offentligt ansatte – ændring af reglerne om aktindsigt

Den 1. juli 2024 træder nye regler, der skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i aktindsigtssager, i kraft. På webinaret gennemgår vi de nye regler samtidig med, at vi gennemgår offentlige myndigheders muligheder for at beskytte deres medarbejdere mod chikane fra borgere.

18

juni 2024
Kl. 10.00 – 11.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i aktindsigtssager. Reglerne forventes at træde i kraft 1. juli 2024.

Med lovforslaget foreslås for det første at udvide adgangen i offentlighedsloven til at afslå anmodninger om aktindsigt, så chikanøse aktindsigtsanmodninger kan afslås, uanset at de ikke nødvendigvis er retsstridige. Videre sænkes tærsklen betydeligt for, hvornår en aktindsigtsanmodning kan siges at være motiveret af retsstridige eller chikanøse hensigter.

Det foreslås videre, at en anmodning om partsaktindsigt efter forvaltningsloven skal kunne afslås, hvis det antages, at anmodningen har til hensigt at tjene et retsstridigt formål eller lignende.

Derudover indeholder lovforslaget en ændring af muligheden for at afslå aktindsigt efter offentlighedsloven i offentligt ansattes navne i personalesager med det formål at tage hensyn til offentligt ansattes tryghed.

I webinaret stiller vi skarpt på de nye reglers betydning for behandlingen af aktindsigter, ligesom vi mere generelt gennemgår offentlige myndigheders mulighed for at beskytte deres medarbejdere mod chikane fra borgere.

Lovforslaget skal 3.behandles den 23. maj 2024. Hvis lovforslaget måtte blive udskudt eller af anden grund bortfalde, udskyder vi webinaret.

Webinaret varer 1 time. Vi besvarer spørgsmål fra deltagerne i de sidste 10 minutter.

På webinaret vil vi blandt andet sætte fokus på:

  • De nye regler om aktindsigt i oplysninger vedrørende offentligt ansatte
  • Arbejdsgivers pligter til bl.a. at sikre arbejdsmiljøet, når ansatte udsættes for injurierende og/eller chikanerende adfærd
  • Arbejdsgivers handlemulighed ved inddragelse af politiet. Vi ser i den forbindelse nærmere på den retspraksis, der har udviklet sig i løbet af de seneste år, og drøfter bevissikring i sager om digital chikane
  • Hvilke præventive tiltag kan arbejdsgiver iværksætte som alternativ til – eller forinden – der eventuelt indgives politianmeldelse. Her ser vi flere nye muligheder i takt med, at den chikanerende adfærd i stigende grad foregår ved brug af digitale medier

Oplægsholdere

Detaljer

Dato:
18. juni 2024
Tidspunkt:
10:00 - 11:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:

Arrangør

Norrbom Vinding
Tribe Loading Animation Image