U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

22.01.2021 | Employment law

Written by

Rasmus Linding
Partner

Tumult i teltlejren

Det var berettiget at bortvise en omsorgs- og pædagogmedhjælper, der indledte sig i tumult med en tidligere kollega.

Strafbare forhold og i det hele taget grov uacceptabel adfærd vil ud fra en bredere decorumvurdering kunne få ansættelsesretlige konsekvenser. Det gælder, uanset om adfærden er udvist på arbejdet eller i fritiden. I denne sag skulle byretten tage stilling til, om det var berettiget at bortvise en medarbejder, der i sin fritid havde benyttet sig af faciliteter på arbejdspladsen og samtidig var kommet op at toppes med en tidligere kollega, der havde påtalt forholdet.

Sagen omhandlede en omsorgs- og pædagogmedhjælper, der var ansat på et asylcenter. Efter få måneders ansættelse blev medarbejderen flyttet til et andet asylcenter og kort tid derefter afskediget som følge af budgetbesparelser.

En dag efter arbejdstid indfandt medarbejderen sig på det asylcenter, som han tidligere havde været tilknyttet. Her vaskede han sin bil med hjælp fra nogle af asylansøgerne, påfyldte sprinklervæske fra teltlejrens depot, og sidst men ikke mindst satte han sig til bords og spiste af den aftensmad, der var beregnet til asylansøgerne.

Da en af hans tidligere kolleger fortalte ham, at han ikke havde noget at gøre på stedet, for han op og begyndte at råbe og tilsvine både de tidligere kollegaer og ledelsen.

Der opstod herefter tumult mellem medarbejderen og den tidligere kollega, der havde påtalt hans tilstedeværelse i teltlejren. Ikke alene blev der kastet med kaffe, medarbejderen opfordrede også sin tidligere kollega til at slås med en bemærkning om, at den pågældende ville få brug for en ambulance.

Begge parter anmeldte efterfølgende hinanden til politiet for vold, og medarbejderen kunne da også fremvise en politiattest, hvoraf det fremgik, at han havde fået lettere overfladiske skader i ansigtet. Uanset disse skader valgte politiet sidenhen at henlægge sagen.

Uden tjenstligt ærinde
Da medarbejderen blev bortvist, indbragte han sagen for retten, hvor han gjorde gældende, at han hverken havde kastet med kaffe, slået eller fremsat trusler. Endvidere gjorde han gældende, at det var ham, der var blevet slået og havde fået hældt kaffe ud over sig, og at forholdet i det hele taget skulle vurderes i lyset at, at han ikke havde været på arbejde.

Retten lagde til grund, at medarbejderen ikke havde noget at gøre i teltlejren, og at det i øvrigt heller ikke var tilladt at vaske private biler på stedet.

Retten lagde derudover til grund, at medarbejderen var blevet meget ophidset og havde råbt og omtalt ledelsen i negative vendinger. Derudover havde han opfordret den tidligere kollega til at slås og til at ringe efter en ambulance. På den baggrund var det rettens vurdering, at medarbejderen ved den udviste adfærd groft havde misligholdt sit ansættelsesforhold.

Kommunen blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at der ikke er noget til hinder for, at arbejdsgiver reagerer ansættelsesretligt, selvom der er indgivet politianmeldelse, i dette tilfælde af medarbejderne, men
  • at arbejdsgiver i en sådan situation bør sikre sig, at der foreligger et sikkert grundlag for det begåede forhold, alternativt at den ansættelsesretlige sanktion kan knyttes til en overtrædelse af fx interne retningslinjer

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiveren i sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.