U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

23.04.2021 | Employment law

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Samme ejer, men ingen arbejdsretlig identitet

En virksomhed havde berettiget frasagt sig overenskomst i forbindelse med en fusion. Det fandt retsformanden i Arbejdsretten i denne sag.

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at når en virksomhed overdrages, kan erhververen af virksomheden frasige sig den gældende overenskomst inden for særlige tidsfrister. Sådan en frasigelse gælder dog ikke, hvis der mellem virksomhederne og deres ejerkreds er et sådant sammenfald, at virksomhederne reelt er identiske – altså en arbejdsretlig identitet. Om der fandtes en arbejdsretlig identitet mellem to virksomheder i en sådan grad, at en overenskomst ikke kunne frasiges i forbindelse med en konkret overdragelse, skulle retsformanden i Arbejdsretten tage stilling til i denne sag.

En automations- og softwarevirksomhed fusionerede med en virksomhed, som beskæftigede sig med industriel automation. I forbindelse med fusionen frasagde den erhvervende virksomhed sig Industriens Overenskomst/den gældende overenskomst. FH, og herunder flere faglige organisationer, mente, at der inden fusionen mellem virksomhederne fandtes en arbejdsretlig identitet, som medførte, at overenskomsten ikke kunne frasiges. Det var den erhvervende virksomhed ikke enig i, og derfor endte sagen i Arbejdsretten.

Parterne var under sagen for Arbejdsretten enige om, at den erhvervende virksomhed var berettiget til at frasige sig overenskomsten, hvis ikke der forelå en arbejdsretlig identitet mellem virksomhederne.

Ingen arbejdsretlig identitet
Retsformanden lagde til grund, at virksomhederne efter overdragelsen fortsatte med at drive virksomhed i hvert sit navn, fra egne adresser og også ”i al væsentlighed” havde hvert sit personale. Retsformanden bemærkede, at selvom virksomhederne opererede inden for samme marked og også havde et vist samarbejde bl.a. med hensyn til udlejning af medarbejdere, fortsatte virksomhederne pga. forskellige kompetencer med at have egne forretningsområder og egne kunder.

Udvekslingen af forskellige ydelser, bl.a. udlejningen af medarbejdere, blev mellem virksomhederne faktureret, og overdragelsesvirksomheden havde selvstændig ledelse, da direktøren i det overdragende selskab fortsat var ansat.

Samlet fandt retsformanden, at der ved fusionen var sket et arbejdsgiverskifte for medarbejderne, og at frasigelsen af overenskomsten havde været berettiget.

Norrbom Vinding bemærker

  • at begrebet ”arbejdsretlig identitet” bliver vurderet baseret på en bred vifte af faktorer, herunder fx selskabsstruktur, ledelsesforhold, kundekreds og generelt forretningsområde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.