U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

17.06.2021 | Employment law

Written by

Rikke Falk Dambo
Partner

Grafikeren, der gik i vrede

Bortvisning af grafiker, der udvandrede i vrede og under højlydte protester fra arbejdspladsen, var berettiget.

Det følger af funktionærloven, at det som udgangspunkt vil blive anset som grov misligholdelse, hvis en medarbejder forlader sit arbejde i utide uden at have lovligt forfald. Men hvad med den situation, hvor en medarbejder bliver bortvist for at forlade arbejdspladsen og kort tid efter fremsender en lægeerklæring? Er der så tale om lovligt forfald? Det skulle Retten i Odense tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en grafiker, der efter et verbalt sammenstød med virksomhedens direktør forlod arbejdspladsen. Uoverensstemmelsen opstod under et møde, hvor grafikeren og direktøren diskuterede en konkret arbejdsopgave. Grafikeren forklarede bl.a., at han under mødet havde knipset ad direktøren og sagt, at hun skulle tilbage på sin plads. Mødet blev umiddelbart herefter afsluttet.

Grafikeren gik tilbage til sin plads og pakkede sine ting, hvorefter han forlod arbejdspladsen. Under sagen forklarede han, at han på vej ud ad døren havde sagt ”se at komme væk herfra” til de øvrige ansatte. Da grafikeren sad i sin bil på vej hjem, blev han ringet op af den anden direktør i virksomheden. Direktøren bad grafikeren komme tilbage, så de kunne tale om tingene, hvilket han nægtede. Grafikeren kontaktede efter samtalen sin læge. Ca. 1 time herefter blev grafikeren bortvist, hvorefter han blev sygemeldt i 3 måneder.

Sagen endte i retten, hvor grafikeren gjorde gældende, at han havde været syg forud for bortvisningen, og at han derfor havde lovligt forfald.

Var han syg?
Retten anførte indledningsvis, at bevisbyrden for, at grafikeren havde været syg, som udgangspunkt måtte påhvile ham. Herefter slog retten fast, at den ikke fandt det bevist, at grafikeren var syg, da han forlod virksomheden.

Retten lagde ved sin vurdering bl.a. vægt på grafikerens egen forklaring om sin tilstand, da han forlod arbejdspladsen, og at bortgangen fra arbejdet efter en konkret vurdering fremstod som begrundet i den forudgående uoverensstemmelse samt utilfredshed – og ikke sygdom. Retten bemærkede, at grafikeren selv havde forklaret, at hans eneste tanke havde været at komme væk fra arbejdspladsen, og at han ikke havde gjort sig tanker om, hvorvidt han skulle tilbage. Derudover blev det tillagt vægt, at grafikeren ikke på noget tidspunkt forud for samtalen med direktøren havde nævnt, at han var syg – hverken da han mødte ind på eller forlod arbejdspladsen.

Samlet fandt retten således, at grafikeren uberettiget havde forladt sin arbejdsplads, og at bortvisningen derfor var berettiget. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at grafikeren umiddelbart efter bortvisningen blev sygemeldt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er konkret begrundet, men at den illustrerer, at en arbejdsgiver berettiget kan bortvise en medarbejder, hvis den pågældende uberettiget forlader virksomheden i arbejdstiden, og at det vil være op til medarbejderen at bevise, såfremt bortgangen skyldtes sygdom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.