U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Det rette hjælpemiddel

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejders arbejdsulykke ved flytning af hæve-/sænkebord.

Written by

Søren Skjerbek

Elisabeth Krusegård Nielsen

Som led i arbejdsgiverens pligter efter arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdet bl.a. tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, der skal stilles de nødvendige hjælpemidler til rådighed, og arbejdsgiveren skal føre tilsyn med arbejdets udførelse. I denne sag var spørgsmålet, om en arbejdsgiver havde handlet ansvarspådragende ved ikke at føre tilsyn med, at en medarbejder anvendte et særligt hjælpemiddel.

Sagen handlede om en servicemedarbejder, der sammen med en kollega skulle flytte et hæve-sænkebord fra en etage til en anden. Arbejdsgiveren oplyste, at for denne type opgave var der bl.a. indkøbt en bordvogn, hvor bordet kunne tippes op på, fastspændes og transporteres rundt på via smalle gange og elevatorer. Videre mente arbejdsgiveren, at servicemedarbejderen før havde benyttet denne bordvogn, men undlod det den pågældende dag.

Da servicemedarbejderen og kollegaen løftede bordet, tabte kollegaen bordet, som ramte servicemedarbejderen i hovedet, hvilket førte til et hovedtraume.

Servicemedarbejderens faglige organisation anlagde derefter sag an mod arbejdsgiveren med krav om godtgørelse for svie og smerte, og gjorde gældende, at arbejdet ikke var tilrettelagt forsvarligt, ligesom der ikke havde været forsvarlig instruktion eller tilsyn. Endelig mente medarbejderen, at bordvognen først var indkøbt efter ulykken.

Opgave af enkel karakter
Byretten lagde under sagen til grund, at bordvognen generelt blev anvendt af medarbejderne og var tilgængelig for servicemedarbejderen på tidspunktet for skaden. Servicemedarbejderne kunne desuden kunne benytte et eksternt flyttefirma, hvis der var behov for det.

I lyset af servicemedarbejderens erfaring og flytteopgavens enkle karakter fandt byretten derfor, at det ikke var uforsvarligt at overlade tilrettelæggelsen af opgaven til servicemedarbejderen uden særskilt instruktion. Videre fandt byretten det efter forklaringerne bevist, at bordvognen var købt før ulykken, og medarbejderen tidligere havde brugt denne.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter eksisterende praksis, hvorefter simple og enkle opgaver udført af erfarne medarbejdere som udgangspunkt ikke kræver særskilt instruktion eller tilsyn af arbejdsgiveren, og
  • at det i den forbindelse som udgangspunkt kan forventes, at medarbejderne benytter relevante og sædvanlige hjælpemidler, som de er blevet introduceret til og tidligere har benyttet.

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiveren under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.