U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Written by

Søren Skjerbek
Partner LLM

Én fadøl til middag vol. 3 – hvad med egenpensionen?

En servicetekniker var berettiget til egenpension efter tjenestemandspensionslovens regler, selvom hans brud på arbejdsgivers alkoholpolitik udgjorde en saglig opsigelsesgrund.

Det følger af tjenestemandspensionslovens regler, at en medarbejder har ret til egenpension, hvis medarbejderen bliver afskediget af en for vedkommende utilregnelig årsag efter 10 års ansættelse. Retten på Frederiksberg skulle i denne sag tage stilling til, om en serviceteknikers misligholdelse af sit ansættelsesforhold, der bestod i at drikke en lille fadøl i arbejdstiden, hvilket var i strid med arbejdsgivers alkoholpolitik, hvorfor det udgjorde en saglig opsigelsesgrund, var en for serviceteknikeren utilregnelig årsag.

Vores nyhed om sagen for Afskedigelsesnævnet, der fastslog, at bortvisningen af medarbejderen på grund af misligholdelsen var uberettiget, men at en opsigelse ville have været saglig, kan læses here. Vores nyhed om sagen for Arbejdsretten, der fastslog, at den uberettigede bortvisning af medarbejderen udgjorde et overenskomstbrud, men at bruddet ikke var bodspådragende, kan læses here.

Serviceteknikerens arbejdsgiver, et teleselskab, afslog at betale egenpension, idet teleselskabet mente, at opsigelsen var sket af en for serviceteknikeren tilregnelig årsag. Serviceteknikeren var ikke enig, og hans faglige organisation indbragte derfor spørgsmålet for domstolene.

Serviceteknikeren gjorde gældende, at det faktum, at Afskedigelsesnævnet har fundet, at en opsigelse var eller ville have været saglig, ikke i sig selv medfører, at der er tale om en for den omhandlede medarbejder tilregnelig årsag, og at serviceteknikeren ikke var blevet afskediget af en for ham tilregnelig årsag, da tjenesteforseelsen ikke var tilstrækkelig alvorlig til at nå til dette resultat.

Heroverfor gjorde teleselskabet gældende, at Afskedigelsesnævnets vurdering af, at en afskedigelse var eller ville have været saglig i sig selv, medfører, at afskedigelsen skete af en for den omhandlede medarbejder tilregnelig årsag, samt at afskedigelsen i øvrigt var sket af tilregnelige årsager, bl.a. fordi det fremgik klart af teleselskabets politikker, at et brud på alkoholpolitikken kunne medføre afskedigelse eller bortvisning.

Afskedigelsen var sket af en utilregnelig årsag
Retten på Frederiksberg var enig med serviceteknikeren og udtalte, at selvom en afskedigelse er fundet saglig af Afskedigelsesnævnet, er den ikke nødvendigvis sket af en for medarbejderen tilregnelig årsag.

Retten lagde til grund, at serviceteknikeren ”kun” havde indtaget 0,25 liter fadøl, at dette foregik under spisning på en restaurant i forbindelse med overarbejde, hvor han var iført tøj med teleselskabets logo, og at han kørte hjem i en bil med selskabets logo. Derudover bemærkede retten, at det var serviceteknikerens første brud på alkoholpolitikken, at han havde 30 års anciennitet, og at han aldrig tidligere havde modtaget påtaler eller advarsler.

På den baggrund fandt retten, at det ikke var tilregneligt for serviceteknikeren, at indtagelsen af en beskeden mængde alkohol ville føre til en berettiget afskedigelse. Serviceteknikeren havde derfor ret til egenpension efter tjenestemandspensionslovens regler.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen ikke lader til at være i overensstemmelse med tidligere højesteretspraksis, og meget derfor taler for, at afgørelsen reelt er forkert, og
  • at retstilstanden vedrørende bortfald af retten til egenpension derfor fortsat må være, at hvis en opsigelse af en medarbejder begrundet i dennes misligholdelse af sit ansættelsesforhold er saglig, vil afskedigelsen som det klare udgangspunkt være sket af en (eller flere) for medarbejderen tilregnelige årsager, hvorfor medarbejderen ikke vil have ret til egenpension efter tjenestemandspensionslovens regler.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.