U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Written by

Rasmus Linding
Partner

Aftale om at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed

Regeringen, SF, R, Ø og DF har indgået en aftale om at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed – herunder ved at lovfæste retten til at ytre sig frit.

Aftalen indebærer, at der i den kommende folketingssamling vil blive fremsat et lovforslag, der skal lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed.

Derudover indeholder aftalen en række initiativer, der skal øge kendskabet blandt de offentligt ansatte til deres ytringsfrihed, herunder ved at udarbejde en praksisoversigt, indhente erfaringer fra udlandet og gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan kendskabet til reglerne kan udbredes lokalt på de enkelte arbejdspladser.

Endelig vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan ytringsfriheden kan styrkes for ansatte på det private arbejdsmarked.

Norrbom Vinding vil følge implementeringen af aftalen tæt og vender tilbage, når der er nyt om gennemførelsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.