U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

09.11.2020 | International work

Written by

Søren Skjerbek
Partner LLM

Coronavirus – Nyt lovforslag på vej om arbejdsgivers mulighed for at pålægge ansatte at lade sig teste for COVID-19

Beskæftigelsesministeren vil arbejde for et lovforslag, der giver arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejdere at lade sig teste og oplyse om resultatet heraf.

Beskæftigelsesministeren vil med opbakning fra arbejdsmarkedets parter og regeringen forsøge at få hastebehandlet et lovforslag, der giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og få resultatet at se.

Dette tiltag er et blandt flere, som regeringen har iværksat bl.a. med henblik på at begrænse smitte med COVID-19 blandt vandrende arbejdstagere som beskrevet i en tidligere pressemeddelelse (læs mere here).

Udgangspunktet har hidtil været, at arbejdsgiver ikke må pålægge en ansat at blive testet for COVID-19. Beskæftigelsesministeriet har dog tidligere vurderet, at det kan være berettiget i forhold til lønmodtagere, der arbejder med personer, som er særligt udsatte, hvis de smittes, hvilket særligt er relevant for sundhedspersonel og personale i ældreplejen.

Tilsvarende kan det være berettiget at spørge, om medarbejdere lider af eller har symptomer på COVID-19, hvis fx oplysningerne er nødvendige for at varetage arbejdsgiverinteresser efter sygedagpengeloven, eller hvis sygdommen har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden.

Et kommende lovforslag vil derfor formentlig åbne op for, at medarbejdere – også inden for andre brancher – vil kunne pålægges at lade sig teste, og at arbejdsgiveren har ret til at blive bekendt med resultatet heraf.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det følger af oplægget, at når en medarbejder pålægges at lade sig teste efter de foreslåede regler, skal testen ske i arbejdstiden, eller også skal medarbejderen kompenseres, men
  • at dette ikke ændrer på det normale udgangspunkt om, at når testning sker i fritiden på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, giver dette ikke medarbejderen ret til kompensation.

Norrbom Vinding vil følge op, når der foreligger flere detaljer om lovforslaget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.