U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Fritagelse fra krav om arbejdstilladelse ved koncernforbundne selskaber

En ny regel fritager selskaber fra krav om arbejdstilladelse til udenlandske medarbejdere, der er ansat i koncernforbundne udenlandske selskaber, og som arbejder i Danmark i kortere perioder

Written by

Den 17. november 2023 trådte en ny regel i udlændingebekendtgørelsen i kraft, som indebærer, at udenlandske medarbejdere ansat i et udenlandsk selskab, der er koncernforbundet med et dansk selskab, i visse tilfælde har mulighed for at arbejde i kortere perioder i Danmark uden en arbejdstilladelse.

Med den nye regel vil en tredjelandsstatsborger kunne udføre arbejde for et selskab i Danmark, der er koncernforbundet med det udenlandske selskab, som den pågældende er ansat i, i op til to adskilte arbejdsperioder af hver højst 15 arbejdsdages varighed inden for en periode på 180 dage. Det er en forudsætning, at medarbejderen opholder sig i udlandet i minimum 14 dage mellem arbejdsperioderne, og at det danske selskab har minimum 50 ansatte. Derimod er det ikke et krav, at det danske selskab skal være moderselskab, eller at den pågældende medarbejder skal komme fra moderselskabet.

Det er endvidere et krav, at den udenlandske medarbejder kan indrejse og opholde sig lovligt i Danmark, enten fordi medarbejderen er statsborger i et visumfrit land, eller fordi medarbejderen har fået udstedt et visum med henblik på at bruge den nye fritagelsesregel.

Fritagelsesreglen kan som udgangspunkt ikke anvendes inden for brancherne bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning, hotel- og restauration samt vejgodstransport. I disse brancher vil reglen alene kunne anvendes, hvis den udenlandske medarbejder skal udføre ledelsesarbejde, arbejde der forudsætter viden på højeste niveau, eller arbejde der forudsætter viden på mellemniveau.

Ændringen af udlændingebekendtgørelsen vil blive fulgt op med vejledning på udlændingemyndighedernes hjemmeside, Nyidanmark.dk.

Norrbom Vinding bemærker

  • at internationale, koncernforbundne selskaber med fritagelsesreglen får lettere adgang til at gøre brug af medarbejdere fra udenlandske søster- eller datterselskaber i Danmark i kortere perioder, og

  • at det er værd at huske på, at virksomheden skal kunne dokumentere, at medarbejderen af omfattet af fritagelsesreglen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.