U

Knowledge

News

People

Events

About us

Careers

Loading Events

« Arrangementer

  • This event has passed.

Registrering af arbejdstid – ændring af arbejdstidsloven

18. April 2024 @ 13:00 - 14:00

Registrering af arbejdstid – ændring af arbejdstidsloven

De nye regler om registrering af arbejdstid mv. træder i kraft den 1. juli 2024. På webinaret gennemgår vi de nye regler med fokus på pligten til registrering af arbejdstid og på, hvad der kræves i forhold til compliance

18

april 2024
Kl. 13.00 – 14.00

Deltagelse i webinaret er gratis

I 2019 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte CCOO/Deutsche Bank-sag og fastslog, at EU’s medlemsstater er forpligtet til at pålægge arbejdsgivere at oprette et system til registrering af længden af medarbejderes daglige arbejdstid. Registrering af arbejdstiden, sagde EU-Domstolen, er nødvendig for at kunne dokumentere, at arbejdstidsdirektivets regler om maksimal arbejdstid og daglig/ugentlig hviletid overholdes. Efter dommen stod det klart, at den danske lovgivning måtte ændres, så der blev et krav om registrering af arbejdstid. På baggrund af arbejde fra en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg blev der i september 2023 sendt et udkast til lovforslag i høring, som efterfølgende blev fremsat og vedtaget af Folketinget.

Reglerne, der vil gælde for såvel nyansatte som eksisterende medarbejdere, træder i kraft den 1. juli 2024. Arbejdsgivere har dermed få måneder til at sætte et system op til registrering af medarbejdernes arbejdstid og tage stilling til, om der er medarbejdere, der vil kunne undtages som såkaldt ”selvtilrettelæggere”.

Med ændringen af arbejdstidsloven vil den enkelte medarbejders arbejdstid skulle registreres i et objektivt og pålideligt system. Derudover bliver der krav til tilgængelighed og opbevaring af oplysningerne. Det bliver samtidig muligt at undtage visse medarbejdere fra reglerne om maksimal arbejdstid – de såkaldte selvtilrettelæggere. Endelig får de mest repræsentative overenskomstparter mulighed for at indgå aftaler om forøget arbejdstid (”opt-out”), fx til brug for rådighedsvagter.

Vi afholdte et webinar om lovforslaget i november 2023, og på dette webinar vil vi følge op på de nye regler om arbejdstid og se nærmere på, hvilke krav der stilles til registrering af medarbejderes arbejdstid, og hvilke tiltag der er nødvendige for at leve op til de nye regler. Vi ser desuden på mulighederne for at undtage visse grupper af medarbejdere, der i større grad selv tilrettelægger deres arbejdstid. Endelig kommer vi rundt om muligheden for at indgå kollektive aftaler om forøget arbejdstid.

Webinaret varer 1 time. Vi besvarer spørgsmål fra deltagerne i de sidste 10 minutter.

På webinaret vil vi blandt andet sætte fokus på:

  • De nye krav til registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid
  • Undtagelse fra reglerne om arbejdstid for visse medarbejdergrupper (selvtilrettelæggere)
  • Muligheden for at indgå kollektive aftaler om forøgelse af arbejdstiden i forbindelse med fx rådighedsvagter
  • Compliance i forhold til tidsregistrering og undtagelser for selvtilrettelæggere – hvilke oplysninger der skal registreres, og hvordan

Oplægsholdere

Managing Partner
Christian K. Clasen

Senior Associate
Sara Baldus

Details

Date:
18. April 2024
Time:
13:00 - 14:00
Event Category:
Event Tags:

Organiser

Norrbom Vinding

Registrations are closed for this event