U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Myndigheders erstatningsansvar for menneskerettighedskrænkelser del I – sager om overgreb mod børn

Online webinar

Norrbom Vinding har bistået og bistår fortsat forskellige myndigheder i en række af de mest principielle sager vedrørende påståede krænkelser af menneskerettighederne. I to webinarer deler vi ud af vores omfattende erfaringer med håndteringen af denne sagstype. Det første webinar vil fokusere på sager om overgreb mod børn, mens det andet vil fokusere på sager om det, der bredt kan betegnes som sager om velfærdsydelser, bl.a. i forhold til handicapområdet.

Læs mere