27.09.2022 | International work

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Europa-Parlamentet har vedtaget direktiv om passende mindstelønninger

Direktivet – der har mødt betydelig modstand fra dansk side – afventer nu godkendelse af Rådet i EU.

Se hvad vores alliance, Ius Laboris, skriver om de mulige implikationer for medlemsstaterne i denne artikel.

Norrbom Vinding følger den videre behandling af direktivforslaget i EU og vender tilbage med en nyhed om direktivets betydning fra et dansk perspektiv, når/hvis det bliver endeligt vedtaget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.