U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

27.11.2020 | International work

Written by

Søren Skjerbek
Partner LLM

Coronavirus – Vedtaget lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge ansatte at lade sig teste for COVID-19

Arbejdsgivere kan nu, hvis det er sagligt begrundet, pålægge ansatte at lade sig teste for COVID-19 og modtage information om resultatet af testen.

Den 20. november 2020 trådte lovforslaget i kraft, der giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet hurtigst muligt og oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. Vi har tidligere omtalt lovforslaget here.

Hvis en arbejdsgiver ønsker at gøre brug af muligheden for at pålægge sine medarbejdere at blive testet, skal dette være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Testningen kan derfor foregår ud fra et hensyn til at begrænse smitte blandt andre ansatte for at sikre overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen, men også i forhold til kunder eller forretningsforbindelser, der har deres gang i virksomheden.

Det fremgår af forarbejderne, at det altid vil være sagligt, hvis testen er begrundet i relevante myndigheders gældende regler og anbefalinger.

Ud fra et driftsmæssigt hensyn kan det fx være berettiget at foretage test af hjemsendte medarbejdere i en virksomhed ramt af et stort smitteudbrud for at vurdere, hvornår og i hvilket omfang virksomheden kan åbne op igen.

På den anden side vil det fx ikke være sagligt at pålægge en medarbejder at blive testet, hvis denne hverken har kontakt til mennesker eller dyr som led i sit arbejde og dermed ikke er i risiko for at blive smittet.

Endelig kan arbejdsgivere efter anden lovgivning være forpligtet til at foranstalte test af medarbejdere.

Saglighed og information
Arbejdsgiveren vil som led i pålægget skulle informere medarbejderen skriftligt om, at denne vil blive pålagt at blive testet og begrundelsen herfor. Denne information vil også skulle tilgå medarbejderrepræsentanter og samarbejdsudvalg. Testen vil så vidt muligt skulle foregå i arbejdstiden, og alternativt vil medarbejderen skulle kompenseres for den tid, der bruges, herunder transporttid og eventuelle øvrige rimelige udgifter.

Loven finder anvendelse på udstationerede lønmodtagere i Danmark og indebærer, at de oplysninger, der tilgår Registret for Udenlandske Tjenesteydere om udstationerede lønmodtagere, vil kunne videregives til andre offentlige myndigheder, når det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen.

Hvis en medarbejder ikke efterkommer et pålæg om at blive testet eller ikke oplyser om resultatet af testen, vil dette kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Loven gælder indtil den 1. juli 2021.

Norrbom Vinding bemærker

  • at loven må forventes at blive brugt af ganske mange arbejdsgivere – særligt når en eller flere medarbejdere er konstateret smittet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.