U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

17.12.2020 | International work

Written by

Søren Skjerbek
Partner LLM

Coronavirus – trepartsaftaler – genindførsel af generel lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået to aftaler om at genindføre forårets generelle lønkompensationsordning for hele Danmark under de nuværende restriktioner.

Der blev i sidste uge indgået trepartsaftaler, under hvilke regeringen og arbejdsmarkedets parter blev enige om at genindføre lønkompensationsordningen fra foråret med visse tilpasninger. Vores nyheder om forårets lønkompensationsordning, der var gældende for perioden fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020, kan bl.a. læses here. Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse om den nye ordning og trepartsaftalerne kan findes here.

Den nye (genindførte) lønkompensationsordning vil til at begynde med komme til at gælde fra 9. december 2020 til 3. januar 2021, men med mulighed for forlængelse, hvis de nuværende restriktioner forlænges. Ordningen vil kunne søges af virksomheder i hele Danmark.

Det betyder, at virksomheder, der som alternativ til at afskedige mindst 30 % eller mere end 50 medarbejdere i stedet hjemsender disse medarbejdere, vil kunne modtage kompensation for henholdsvis 75 % og 90 % af de samlede udgifter for funktionærers og ikke-funktionærers løn – dog maksimalt 30.000 kr. pr. medarbejder. Kravene til virksomhederne vil svare nogenlunde til kravene under forårets ordning.

Der er dog visse ændringer i ordningen, hvorfor det er vigtigt, at virksomhederne opdaterer sig på ordningerne. Det vil ikke blive et krav, at medarbejderne afholder ferie eller anden frihed i kompensationsperioden. Til gengæld vil der være 3 dage i kompensationsperioden, hvor virksomhederne ikke modtager kompensation, hvilket skyldes juleferien. Virksomheder vil desuden ikke kunne gøre brug af ferielovens regler om varsling af ferie med forkortet varsel i kompensationsperioden.

Derudover vil det være muligt at ansøge om lønkompensation for arbejdssteder (p-enheder) i stedet for på en virksomheds samlede CVR-numre. I så fald skal antal medarbejdere og antal hjemsendte medarbejdere opgøres på lokalt niveau.

Den nye skæringsdato for, hvornår antallet af medarbejdere skal opgøres fra, forventes at blive den 7. december 2020, ligesom der vil kunne modtages lønkompensation for medarbejdere, der var ansat før den 7. december 2020. Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden senest må have afskediget medarbejdere, bliver 9. december 2020.

Der er i trepartsaftalen taget forbehold for, at ordningen skal godkendes under EU’s statsstøtteregler. Det er ikke helt klart, om statsstøttereglerne derudover vil få indflydelse på indholdet af lønkompensationsordningen, men det forventes ikke.

Der er ikke åbnet for ansøgninger om lønkompensation endnu. Norrbom Vinding følger udviklingen og følger op, når der er yderligere nyt om genindførelsen af den generelle lønkompensationsordning.

Sideløbende med den lønkompensationsordning, som nu bliver genindført, vil det fortsat være muligt at ansøge om lønkompensation under lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder. Denne ordning vil således fortsat være åben. Hvorvidt det vil være at foretrække at ansøge om lønkompensation under den ene eller den anden ordning, vil, som det ser ud nu, afhænge af den enkelte virksomheds konkrete omstændigheder.

Derudover blev der i sidste uge også indgået en politisk aftale om at genindføre øvrige generelle hjælpepakker i restriktionsperioden, der indtil videre løber til den 3. januar 2021. Dette omfatter bl.a. kompensationsordningen for faste omkostninger. Erhvervsministeriets nyhed om dette og den politiske aftale kan læses here.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.