U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

13.12.2021 | International work

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Coronavirus – Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensation og forlængelse af midlertidig arbejdsfordeling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og genindføre lønkompensationsordningen.

Parterne blev den 10. december 2021 enige om, at den midlertidige arbejdsfordelingsordning, der ellers skulle være ophørt den 31. december 2021, skal forlænges til den 31. marts 2022. Der er lagt op til, at de øvrige krav og betingelser for ordningen ikke vil ændre sig. Vores seneste nyhed om den midlertidige arbejdsfordelingsordning, hvor disse kan læses, kan findes here.

Det fremgår også af trepartsaftalen, at lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder skal forlænges, så længe der er virksomheder, der er pålagt at holde lukket.

Derudover blev det desuden aftalt, at den generelle midlertidige lønkompensationsordning, som alle virksomheder har mulighed for at benytte sig af, vil blive genindført, så den gælder i perioden fra den 10. december 2021 frem til den 15. januar 2022.

Den midlertidige lønkompensationsordning vil (næsten) have samme krav og betingelser som lønkompensationsordningen, der gjaldt frem til den 30. juni 2021. Vores seneste nyhed om ordningens krav og betingelser kan læses here. Der er dog fire nye forhold, som arbejdsgivere bør være opmærksomme på:

For det første vil der kun kunne opnås lønkompensation for medarbejdere, der var ansat den 8. december 2021. Skæringsdatoen for, hvornår virksomhederne sidst må have afskediget medarbejdere af økonomiske årsager, vil være den 9. december 2021.

For det andet vil det være en betingelse, at mindst 30 % af medarbejderne hjemsendes (i gennemsnit over hele hjemsendelsesperioden). Det vil således ikke længere være tilstrækkeligt at hjemsende mere end 50 medarbejdere i gennemsnit.

For det tredje vil der igen i år være 3 dage pr. medarbejder i perioden fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022, hvor der ikke kan opnås kompensation. Dette skyldes, at perioden strækker sig over juleferien.

Som det sidste er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om, at ferielovens bestemmelser vil finde anvendelse som sædvanligt, og at brug af lønkompensationsordningen ikke vil give adgang til at varsle ferie med ned til 1 dags varsel. Parterne er også enige om, at det forudsættes, at allerede aftalt ferie og andre typer frihed ikke vil blive annulleret på grund af brug af lønkompensationsordningen.

Norrbom Vinding følger udviklingen og vender tilbage, når der er yderligere nyt om gennemførelsen af trepartsaftalen, enten ved bekendtgørelse eller lovforslag.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.