U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

12.11.2021 | International work

Written by

Christian K. Clasen
Managing Partner

Coronavirus – trepartsaftale om arbejdsgiveres mulighed for at pålægge medarbejdere at forevise coronapas

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en trepartsaftale om at genindføre lovhjemlen til, at arbejdsgivere kan pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19.

Fra november 2020 indtil den 1. november 2021, gjaldt en særlov, der gav arbejdsgivere ret til – under overholdelse af visse materielle og formelle betingelser – at pålægge medarbejdere at oplyse, hvis de blev testet positiv for COVID-19, samt at pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19. Vi har tidligere skrevet en nyhed om denne særlov, som kan læses here. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag, den 12. november 2021, indgået en trepartsaftale om at genindføre denne lovhjemmel.

I tillæg til den tidligere særlovs muligheder og betingelser fremgår det af trepartsaftalen, at arbejdsgivere vil få mulighed for alternativt at pålægge medarbejderne at fremvise et gyldigt coronapas.

Det fremgår desuden af trepartsaftalen, at så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom (indtil videre til og med den 10. december 2021), skal det være sagligt for arbejdsgivere at pålægge ansatte at fremvise et gyldigt coronapas. Det er ikke tydeligt, om det samme automatisk skal gælde for muligheden for at pålægge medarbejdere at lade sig teste og oplyse, hvis de er testet positive, eller om et krav herom fortsat vil skulle være begrundet i arbejdsmiljømæssige hensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Som det sidste nye fremgår det af trepartsaftalen, at arbejdsgivere skal kunne pålægge medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang selvtestene er CE-godkendte og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for testene. Det er endnu uklart, hvordan det vil påvirke medarbejdernes ret til at kræve at lade sig teste uden for arbejdspladsen, medmindre formålet med testen herved vil blive forspildt.

Idet der er tale om en genindførsel af den tidligere særlov, vil pålagte tests så vidt muligt skulle udføres i arbejdstiden, og er dette ikke muligt, vil arbejdsgivere skulle kompensere medarbejdere for den tid og de udgifter, de bruger på at blive testet.

Regeringen vil anmode Folketinget om, at lovforslaget om genindførsel af særloven bliver underlagt hastebehandling. Norrbom Vinding følger op med yderligere nyheder, når regeringen har fremsat det bebudede lovforslag.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.