12.01.2021 | International work

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Coronavirus – skærpede krav til indrejse i Danmark

Regeringen har skærpet kravene for personer, som ønsker at rejse ind i Danmark, og fraråder samtidig alle rejser til hele verden. Også forretningsrejser er påvirkede.

På grund af COVID-19 indførte regeringen restriktioner for indrejse i foråret 2020, herunder krav om, at visse tilrejsende skal have et anerkendelsesværdigt formål og skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test. Disse restriktioner er nu blevet skærpet betydeligt.

Hele verden er rød
Hele verden er indtil videre blevet gjort rød i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvilket betyder, at alle rejser frarådes. Det kan have betydning for, hvordan fravær behandles, hvis en medarbejder strander i udlandet, eller hvis en medarbejder er nødt til at gå i karantæne, når vedkommende kommer hjem fra (private) rejser.

Et anerkendelsesværdigt formål
Listen over anerkendelsesværdige formål, der kan begrunde indrejse, er blevet kortere. Af relevans for arbejdsmarkedet er særligt, at forretningsrejser, jobsamtaler og praktikophold ikke længere anses for at udgøre anerkendelsesværdige formål. Personer, der arbejder i Danmark, personer, som skal levere tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark, og godstransportører anses fortsat for at have anerkendelsesværdige formål.

For personer med bopæl i Storbritannien eller Sydafrika gælder der yderligere begrænsninger i de anerkendelsesværdige formål, der kan begrunde indrejse. For så vidt angår medarbejdere er det kun personer beskæftiget med godstransport, der skal sikre forsyningssikkerheden i Danmark eller EU, der anses for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejse til Danmark.

Skærpede krav til test
Indtil nu har det været et krav for indrejse, at personer med bopæl i såkaldte højrisikolande kunne fremvise en negativ test taget maksimalt 72 timer før indrejsen. Kravet skærpes nu til 24 timer før indrejse, og alle verdens lande er nu omfattet af kravet.

For flyrejser gælder det, at alle passagerer skal kunne fremvise en negativ test foretaget maksimalt 24 timer før flyets afgang. Krav om test ved indrejse med fly gælder alle passagerer, inklusive danske statsborgere, personer med bopæl i Danmark mv. Både PRC-tests og hurtigtests (antigentests) kan bruges som dokumentation.

Såkaldt vandrende arbejdstagere opfordres kraftigt til ydermere at tage en PCR-test senest 72 timer efter testen forud for indrejse. Regeringen arbejder på at få vedtaget en lovændring, som vil pålægge arbejdsgivere at kunne dokumentere, at dette er sket.

Personer med bopæl i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten, Blekinge og Skånes län, samt Hallands og Västra Götalands län, har været undtaget fra indrejserestriktionerne indtil nu, men skal med de nye regler kunne fremvise en negativ test, som maksimalt er taget 1 uge forinden, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse, fx for at arbejde. Såfremt de ikke har et anerkendelsesværdigt formål, må testen maksimalt være 24 timer gammel.

For alle typer af tilrejsende gælder det, at hvis en person kan dokumentere, at vedkommende er blevet testet positiv mellem 2 og 8 uger før indrejsen, kan der dispenseres fra testkravet. Det skyldes, at en ny test i den periode kan være positiv, selvom personen er blevet rask.

Undtagelser mv.
Visse personer er undtaget fra kravet om at kunne fremvise en negativ test, hvis indrejsen skyldes deres arbejde, og de opfylder nogle yderligere krav. Dette gælder bl.a. personer, som udfører godstransport til EU-lande (medmindre de har bopæl i Storbritannien eller Sydafrika), flypersonale, udenlandske skibsbesætninger, offshore-arbejdere samt udenlandsk togpersonale.

Bortset fra ved indrejse med fly er danske statsborgere, personer med bopæl i Danmark og personer med opholdstilladelse i Danmark fortsat undtaget både fra kravet om at kunne fremvise en negativ test ved indrejse og for kravet om at have et anerkendelsesværdigt formål. Børn under 12 år er ligeledes undtaget fra testkravet.

De skærpede indrejserestriktioner blev i første omgang meldt ud til at skulle vare til den 17. januar 2021, men er efterfølgende blevet forlænget frem til foreløbig den 7. februar 2021.

De til enhver tid gældende indrejserestriktioner kan ses på myndighedernes fælleshjemmeside here.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.