U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

15.06.2021 | International work

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Coronavirus – Opdatering om lønkompensation

Der er offentliggjort en ny bekendtgørelse om lønkompensationsordningen. Derudover opsummerer vi frister for ansøgning om og slutafregning af ansøgninger om lønkompensation.

Erhvervsministeriet har udstedt en ændringsbekendtgørelsen vedrørende lønkompensationsordningen. Bekendtgørelsen vedrører fristen for slutafregning samt virksomheders mulighed for at få 7 ”ekstra” dages lønkompensation ved ansøgning om lønkompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 30. juni 2021.

Slutafregning af ansøgninger om lønkompensation for perioden fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020

Erhvervsministeriet har i den nye bekendtgørelse fastsat fristen for slutafregning af ansøgninger om lønkompensation under den generelle lønkompensationsordning, der var gældende fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020, til den 30. september 2021.

Det er fortsat ikke oplyst fra Erhvervsstyrelsens side, hvornår det vil blive muligt for virksomheder, som er blevet pålagt dette, at indhente den nødvendige revisorbistand. Det er heller ikke oplyst endnu, hvori den kontrol af disse virksomheders slutafregning, som revisorerne skal foretage, vil bestå.

Ansøgning om lønkompensation for perioden for den 9. december 2020 til den 30. juni 2021

Fristen for ansøgning om lønkompensation for denne periode er den 11. august 2021.

Med den nye bekendtgørelse er der givet hjemmel til, at der kan udbetales lønkompensation for medarbejdere i de sidste 7 kalenderdage af en lønkompensationsperiode, hvis:

  • ansøgningen vedrører en kompensationsperiode, der slutter efter den 13. april 2021,
  • medarbejderne har været hjemsendt i minimum 30 kalenderdage i perioden fra den 9. december 2020 til den 30. juni 2021, og
  • medarbejderne har været omfattet af lønkompensationsordningen i mindst 30 kalenderdage op til slutdatoen i den seneste ansøgning om lønkompensation.

Hvis en virksomhed allerede har ansøgt om lønkompensation for denne periode, må det forventes, at virksomheden vil kunne efterregulere antallet af dage uden kompensation ved slutafregningen af ansøgningen, ligesom det er tilfældet under den igangværende slutafregningsproces.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.