U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

16.11.2020 | International work

Written by

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Coronavirus – Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om særlig lønkompensationsordning til de syv nordjyske kommuner, hvor der er iværksat lokale corona-restriktioner.

Regeringen har udsendt en pressemeddelelse om en ny trepartsaftale, der indeholder tiltag til at støtte lokale virksomheder og undgå afskedigelser i de områder, der er berørt af de særlige restriktioner i Nordjylland. Tiltagene har virkning tilbage fra den 6. november 2020, hvilket også er den nye skæringsdato for, hvornår medarbejdere skal være afskediget eller ansat, for at disse medarbejdere henholdsvis ikke har betydning for retten til ordning eller kan være omfattet.

Aftalen omfatter virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune.

Tilpasning af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder
I de nordjyske kommuner er der foreløbig frem til den 3. december 2020 fastsat restriktioner, der indebærer, at bl.a. restaurationsbranchen og kultur- og fritidslivet er blevet pålagt at holde lukket.

Med den tilpassede lønkompensationsordning vil der nu kunne søges om lønkompensation for et lokalt arbejdssted i en af ovennævnte kommuner, der er blevet tvangslukket, selvom den øvrige virksomhed under CVR-nummeret ikke nedlukkes. Dette forudsætter, at de lokale arbejdssteder er angivet ved underopdeling af CVR-numre.

Der er tale om en udvidelse af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder, som derfor viderefører de øvrige vilkår.

Lokal genindførelse af den tidligere lønkompensationsordning
Derudover vil den tidligere lønkompensationsordning blive videreført for virksomheder i dette område. Virksomheder, der står til at hjemsende mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan således modtage kompensation for henholdsvis 75 % og 90 % af de samlede udgifter for funktionærers og ikke-funktionærers løn – dog maksimalt 30.000 kr. pr. ansat. Ansøgning kan sendes for de enkelte lokale arbejdssteder, der er underopdelt ved CVR-nummeret.

De øvrige vilkår fra lønkompensationen gælder fortsat – dog vil der ikke blive stillet krav om afholdelse af feriedage for medarbejderne.

Ordningen løber foreløbig til og med den 3. december 2020.

Pendlerlønkompensationsordning
Derudover indeholder aftalen en pendlerlønkompensationsordning for virksomheder med arbejdssteder i og uden for de omtalte kommuner, der er berørt af opfordringen til, at kommunegrænserne ikke bør krydses.

For de medarbejdere, der ikke kan arbejde som følge af denne begrænsning, ydes lønkompensation i form af henholdsvis 75 % og 90 % af de samlede udgifter for henholdsvis funktionærer og ikke-funktionærers løn – dog maksimalt 45.000 kr. pr. ansat, hvilket dermed adskiller sig fra kompensationsniveauet i den hidtidige lønkompensationsordning. Der vil blive stillet krav om dokumentation for, at medarbejderen bor i en tvangslukket kommune.

Ansøgning vil kunne ske for de enkelte arbejdssteder, og der stilles ikke krav om, at medarbejderen afholder feriedage.

Det er dog værd at bemærke, at det endnu er uafklaret, hvorvidt den tidligere lønkompensationsordnings krav om, at virksomhederne skal hjemsende mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, vil blive fastholdt for at efterleve EU’s statsstøtteregler, omend det er en ambition fra aftaleparternes side, at kravet ikke kommer til at gælde.

Lønkompensationsordningerne omfatter ikke medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, og det bemærkes, at der gælder særlige retningslinjer for medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, og som derfor er undtaget fra anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser.

I tillæg til trepartsaftalen er der desuden iværksat udvidelse af ordningen med kompensation for faste omkostninger til virksomheder i de berørte kommuner samt ordningerne med kompensation for tabt omsætning henholdsvis omsætningsnedgang for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere, der har bopæls- eller arbejdsadresse i de pågældende kommuner.

Der afventes i skrivende stund fortsat bekendtgørelser, der vil fastlægge ordningernes nærmere indhold, herunder ansøgningskriterier.

Norrbom Vinding vil følge udviklingen og vil løbende rapportere, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.